1+1=3

Automatiserade kollisions- och kvalitetskontroller minimerar fel och kostnader i branschen


Kvalitets- och Kollisionskontroller – Med 3D modeller ger vi ett projekts förutsättningar ett rejält försprång att gå som planerat och det är just 3D vyn om förenklar allt så mycket för oss. Dels får människorna i projektet högre förståelse av fastigheten i 3D vyer men vi kan också automatisera kontroller med hjälp av digitala verktyg som inte är möjligt i 2D.

När alla discipliner projekterar i 3D modeller kan vi med hjälp av programvaran Solibri både visualisera och kontrollera en fulländad 3D modell. Egenkontroller, kontroller mellan disciplinerna, kvalitetssäkring, mängdtagning och mer där till. Vi chansar inte, vi är säkra på att det blir rätt.

Kollisionskontroller

Vi behöver inte längre leta och granska fel manuellt, alla kollisionskontroller sker automatiskt med ett knapptryck. Dels kan vi göra egenkontroller innan överlämning mot befintlig installation eller i vår egen ritning. Vi kan också slå ihop alla 3D modeller från alla discipliner och identifiera kollisioner mellan disciplinerna. Programmet granskar modellen, tar fram en lista och navigering till alla kollisioner som upptäckts som gör det enkelt att granska och ändra.

Vi förebygger många fel som annars hade upptäckts vid leverans och produktion som dels kostar pengar och skapar förseningar. Det kan t ex handla om håltagning för ett rör som hamnat fel, installation som krockar med varandra eller fel mått på beställningar.

Kvalitetskontroller

Solibri hjälper oss även att kvalitetssäkra modellen genom att kontrollera att alla lagar och krav uppfylls. Även mängdlistor kontrolleras så att det stämmer överens med modellen vilket leder till rätt beställda leveranser och minskar administrationen.  

Areaberäkningar och mängder

Med på köpet i en 3D modell får vi korrekta mängdlistor och areaberäkningar. Hur de struktureras upp kan vi själva bestämma. Vi kan kategorisera allt vi lägger in i modellen och sedan enkelt få fram mängder för ett plan, ett visst material eller liknande. Vi kan även sortera efter praktiska förberedelser, hur tungt är något och vilka objekt kräver t ex en kran för att få det på plats. Att beställa och göra rätt beställningar blir enkelt med allt automatiserat i modellerna. Areaberäkningarna kan vi även använda för att kontrollera att lag och krav uppfylls.


Solibri är ett otroligt kraftfullt verktyg som för oss är standard att använda för att inte låta några fel slinka emellan. Hatten av för Nolliplan som ligger bakom detta verktyg som förenklar vår vardag och som gör att vi kan känna oss trygga och ha högre kvalité i våra processer!


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *