KMA

Kvalite, miljö och arbetsmiljlö

KMA arbete är ett utvecklingsarbete som pågår hela tiden. Samhället och dess förutsättningar utvecklas hela tiden, likaså måste KMA arbetet följa hänga med och också utvecklas. Vi på Planör jobbar ständigt med KMA frågor för att vi alltid ska känna oss trygga i alla våra metoder och leveranser inom alla tre områden.

Lika viktigt är det att våra kunder känner samma trygghet i sina KMA frågor. Vi hjälper er att säkra er process utifrån de tre områdena kvalité, miljö och arbetsmiljö.

KMA - nästan highfive

Kvalité

Med engagemang ska Planör sträva efter att ständigt utveckla genomförandet av ledning i fastighets- och byggrelaterade uppdrag. Det sker genom att ledningen löpande utvecklar vårt projektledningssystem och utbildar vår personal. Planör ska i uppdragen på ett fackmässigt sätt och med god yrkessed uppfylla våra kunders krav, mål och förväntningar på ett för Planör ekonomiskt, affärsmässigt och professionellt sätt.

Miljö

Planör ska inom fastighets- och byggrelaterade uppdrag verka för en långsiktig hållbar utveckling av miljön genom att i alla uppdrag uppmana beställaren att hantera val av byggnadsmaterial, energilösningar, återvinning/avfall som lägst enligt lagkrav.

Arbetsmiljö

Planör ska inom fastighets- och byggrelaterade uppdrag som projektledare/ projekteringsledare/ byggledare se till att arbetsmiljöplan tas fram för projektet så att gällande lagkrav som minimum uppfylls under byggnation och i färdig byggnad. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete ska vara genomtänkt och genomförbart så att ingen kommer till skada. Vi ska alla känna oss delaktiga, få utvecklas och tillsammans ständigt förbättras i vår arbetsmiljö.

Certifieringar

För att stärka sitt KMA arbete finns det certifieringar som intygar att man uppfyller de krav som minns inom kvalitét, miljö och arbetsmiljö.

ISO 9001 Kvalitetsledning

Certifieringen är en internationell ledningsstandard som ska stötta företag i utvecklingen av sitt ledningssystem för att möta kundernas behov. Certifieringen fokuserar på 7 områden:

  • Kundfokus
  • Madarbetarengagemang
  • Ledarskap
  • Processinriktning
  • Förbättring
  • Relationshantering
  • Faktabaserade beslut

ISO 14001 Miljöledning

Certifieringen ska bidra till minskade klimatavtryck från företagen och hållbara arbeten.

 

ISO 45001 Arbetsmiljöstandard

Certifieringen ska bidra till bättre arbetsmiljöer och högre säkerhetstänk.

Vill du veta mer eller vill ha en offert?

Vi är redo att hjälpa till och skapa mer värden i byggbranschen tillsammans med er.
Dra iväg ett mejl så hörs vi!

Andra tjänster som kanske intresserar dig