Karlskrona kommun

- 50 miljoner i energibesparing och effektivare arbetssätt

I samarbete med Granlund Manager

Tydlig energibesparing och strukturerade arbetssätt

Karlskrona kommun har gjort tydliga besparingar under de senaste 5 åren genom att digitalisera fastighetsförvaltningen och samla all hantering i FM-lösningen Granlund Manager, ca 50.000.000 miljoner kr för att tala klarspråk. Utöver besparingar i rena pengar har de nu ett effektivare arbetssätt och en bättre kontroll över drift och service. Drift- och serviceledningsenheten har full kontroll av hela energiförbrukningen och en lista över åtgärder som behövs för ytterligare energibesparingar samt en förståelse för vilken effekt åtgärderna ger.

Karlskrona kommuns verksamhet och serviceförvaltningsenheten förvaltar de kommunala fastigheterna som innefattar ett bestånd över 400 000 m². Med den webbaserade FM-lösningen Granlund Manager är det enkelt att övervaka den tekniska verksamheten trots storleken av fastighetsbeståndet och lösningen används flitigt av både ledning och operativ personal.

Att få ner energianvändingen till nästa nivå

Karlskrona kommun ville kunna följa upp energikonsumtionen för att få en konkret uppfattning av hur väl deras energioptimeringsprojekt lyckades och valde då att implementera Granlund Manager, sedan 2005 har kommunen arbetat effektivt med energioptimering med hjälp av systemet.

De fick då full insyn och kontroll. Energiförbrukningen för uppvärmning är cirka 95 kWh/m² i deras fastighetsbestånd. Genom att använda de tillgängliga rapporterna i Granlund manager kan de göra en korrekt underhållsplanering med tydliga steg och investeringar för vad som ska göras och i vilken ordning, för att få ner energianvändningen till nästa mål.

Resultatet av projektet blev en energibesparing på ca 50 miljoner kr under senaste fem åren. Flera nya moduler har tagits i bruk med tiden och i början av 2015 startade Karlskrona kommun att använda Granlund Manager för förebyggande underhållsarbete. Detta har resulterat i en mer strukturerat arbetssätt, och nu har kommunens verksamhet och serviceledningsenheten en fullständig bild av fastigheten förvaltningsverksamhet. 2016 utökade kommunen användningen av Granlund Manager med än fler moduler och idag använder de även den mobila funktionen som gör det lättare att arbeta i fält. Annan modul som togs i bruk var den långsiktiga modulen planera. Systemet har många olika moduler man kan bygga på med beroende på sina behov.

Karlskrona kommuns egna ord

– Tidigare hade vi anteckningsböcker i byggnaderna och tekniker arbetade på sitt eget sätt. Nu finns ett gemensamt och strukturerat arbetssätt med resultatet att alla vet vad de ska göra. De kan också ta hand om varandras arbetsuppgifter vid sjukskrivning, säger projektledare Tomas Olsson i Karlskrona kommun.

Det som är väldigt viktigt för kommunen är att man har lyckats med tydlig energibesparing med Granlund Manager.

- Vi har kunnat få tydliga besparingar samtidigt som vi fått full synlighet av hela energiförbrukningen. Dessutom har vi en lista med åtgärder som behövs för ytterligare energibesparingar samt en förståelse för effekterna av dessa åtgärder, fortsätter Olsson

Processens gång

Fas 1: Energiuppföljning = baslinje och avvikelser
Fas 2: Energiundersökningar för att hitta potentiala besparingar
Fas 3: Beslutsfattande av åtgärder
Fas 4: Genomföra enkla handlingar med kort ROI – BMS-optimeringar
Fas 5: Investeringar som AHU ombyggnader, värmepumpsinstallationer mm.
Fas 6: Kontinuerlig uppföljning

Karlskrona kommun

Fakta
Fastighetsbestånd: 400 000m2
Antal fastugheter: 211
Ett urval av: Skolor, förskolor, sporthallar, kommunkontor.

Svordomar
- Ville kunna följa upp ennergiprojekt och dess energibesparingen.
- Svår och låg insyn i energianvändingen och underhållsarbetet.
- Underhåll utförs olika beroende på person utifrån människans eget sätt att arbeta.

Lösningen
- Alla energiprojekt genomförda 12 år tillbaka i tiden integrerades i det digitala fastighetssystemet Granlund manager.
- Investeringar i energisparande teknik och optimera system som använder BMS
- Alla involveras och alla uppmanas med att föreslå 2 energibesparande åtgärder per månad.

Magnus brink utan bakgrund

Vill ni veta mer om en digital fastighetsförvaltning?

Har du några frågor eller är ni intresserade av digital fastighetsförvaltning och hur ni skulle kunna ha nytta av det?
Hör av er till Magnus Brink så hjälper han er!

I samarbete med

Magnus brink utan bakgrund

Vill ni veta mer om en digital fastighetsförvaltning?

Har du några frågor eller är ni intresserade av digital fastighetsförvaltning och hur ni skulle kunna ha nytta av det?
Hör av er till Magnus Brink så hjälper han er!

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter