Intervju: Thomas Lehrecke, BoKlok

Thomas Lehrecke, Affärschef på BoKlok

Vår gäst i årets upplaga av Årsboken heter Thomas Lehrecke, affärschef marknadsområde Öresund och Sydväst på BoKlok. Vi passade på att ställa ett par frågor till Thomas när vi mötte honom på Skanskas kontor i Helsingborg.

Vad är BoKlok?
BoKlok är ett bostadskoncept och varumärke som ägs och utvecklas av Skanska och IKEA tillsammans. Med BoKlok vill vi bygga hållbara hem som människor har råd att bo i.

Hur går det till?
Vi går endast in i marknader där vi kan bygga till så låg kostnad att en ensamstående förskolelärare med ett barn har råd att bo i våra bostäder. För varje projekt gör vi en marknadsanalys. Vilka kunder har vi? Är kundgruppen tillräckligt stor för att vi ska kunna ta betalt? Sedan bygger vi bostäder som vår målgrupp både har råd och lust att bo i.

Skanska är väldigt duktiga på att bygga. På IKEA vis standardiseras produktionen. Och IKEA har stenkoll på hur människor vill leva. Masstillverkning, systematiserad produktion och upprepning av det som visat sig fungera kapar kostnaderna. Tillsammans tar vi fram det billigaste alternativet på marknaden. Utan att slarva med kvalitet och miljönormer.

Varför är Skanska och IKEA en så bra matchning?
Skanska och IKEA är två värderingsbaserade bolag och därför klickar vi bra. Vi har en levande kultur av gemensamma kärnvärden bland våra anställda.

Såklart vill man göra vinst i sin verksamhet. Men med BoKlok får vi också en annan typ av vinst. De som jobbar här bygger för alla. Vi gör skillnad för människor. Det känns gott i hjärtat att arbeta på BoKlok.

Socialt hållbart byggande har ju blivit ett inneord. Vad innebär det för er?
Man kan tro att socialt hållbart byggande innebär ett par extra parkbänkar och ett grönområde. Men det är inte så enkelt.

Vi är aktiva och försöker hitta ingångar där det kan skapas värde för människor. Vi tittar längs hela näringskedjan, från första kontakt med markägaren fram till nyckelöverlämningen. Kanske går det att ordna praktikplatser någonstans i projektet? Och ge en människa möjlighet att få rutiner och få in en fot på arbetsmarknaden.

Vår förhoppning är också att de som redan lever där vi bygger ska flytta in och få möjlighet att göra boendekarriär. I framtiden kanske som en sista punkt i en boendeskola för människor som inte vet vad det innebär att bo i en bostadsrätt.

Hur bygger ni för gemenskap?
Vägen till nyckelöverlämning är olika från gång till gång. Alla områden har sina utmaningar. Vi försöker alltid hitta lösningar. Ett exempel är där det finns kulturella skillnader. Det kan röra sig om att vi skapar sociala mötesplatser med hjälp av planteringar, bärbuskar och fruktträd. Eller lek- och grillplatser, som leder till naturliga möten mellan människor i ett befintligt och ett nybyggt område.

Varför är era kunder så nöjda?
BoKlok har fått högsta NKI-värde i Prognoscentrets mätning 2017. Jag tror det beror på hur vi lyckats med konststycket att matcha förväntan med leverans. Vi har hittat den minsta gemensamma nämnaren. De flesta vill ha vitt kakel, vita väggar och trägolv. Nära till natur och kollektivtrafik. Då får de det. Vi är också väldigt tydliga med vad som inte ingår i våra bostäder.

Om du skulle titta lite längre in i framtiden, vad ser du då?
Vi har byggnader som står tomma en stor del av dygnet eftersom vi har så tydliga gränser mellan arbete och fritid. Det håller inte. Vi måste tänka ännu mer förtätning och till exempel bygga i industriområden. I någon utsträckning måste det nog bli så att vi bor och arbetar på samma ställe, kanske i samma byggnad.

Hur ska Sverige bygga?
Byggbranschens stora utmaning just nu är missmatchen som uppstått. Vi har byggt för mycket exklusivt som ibland blir svårsålt, samtidigt som vi har bostadsbrist. Människor efterfrågar en produkt som marknaden inte kan erbjuda. Rimliga bostäder till rimliga priser är ett behov som kommer att vara stort i Sverige under många år framöver.

Sedan 1997 har BoKlok byggt drygt 10 000 bostäder. BoKlok bygger omkring 1200 bostäder per år i Sverige, Norge och Finland.
Läs mer om BoKlok

Lämna en kommentar