Intervju: Ted Gustavsson

 

Ted Gustavsson är en framstående projektsamordnare på Malmö Stadsbyggnadskontor som har hand om delar i projektet ”Norra Sorgenfri”. Ett mycket spännande projekt som kommer att vidga innerstadens yttersta gränser och skapa ett mer integrerat och spännande Malmö.

Mycket är på gång i Malmös mest prioriterade stadsutvecklingsprojekt och byggnationen har redan påbörjats i Kv. Spårvägen. Det arbetas för fullt med detaljplaner för både Kv. Brännaren och Smedjan och samtidigt pågår det även en förstudie för Kv. Rönnen. Dessa områden är några utav de som tillsammans bildar Norra Sorgenfri.

Vad kommer det innebära för Malmöborna?

Industriområdet anlades utanför Malmö för cirka 100 år sedan och allteftersom innerstaden växt har området fått ett väldigt centralt läge. En omvandling till en blandad stadsbebyggelse kommer innebära att staden blir mer sammanbyggd. Målet är att förtäta Malmö innanför yttre ringvägen och att undvika all byggnation på åkermark. Här kommer Industrigatan bli ett viktigt stråk som förbinder Rosengård med centrala Malmö. Resultatet blir ett spännande stadsliv med mestadels bostäder men även med en del lokaler i bottenvåningar, samt förskola och skola. Det blir också ett tillskott av grönområden. Befintliga industribyggnader med kulturhistoriskt värde kommer att bevaras vilket kommer bidra till en spännande miljö. Vi jobbar för att det ska bli en hållbar stadsdel, inte minst genom ett lågt bilinnehav och satsningar på mobility management. Vi vill gynna områdets kulturella liv och har ytterligare planer på kulturverksamhet i bussgaraget.

 

Hur ser själva projektplanen ut?

Själva visionsarbetet med Norra Sorgenfri har varit igång sedan 2006. När bygget står helt färdig är i nuläget svårt att förutse. Men det börjar hända grejer och vi ser väldigt positivt på det stora intresse som visas för området.

Vad är din roll i projektet?

Jag är projektsamordnare för Norra Sorgenfri samt handlägger detaljplaner för både Kv. Brännaren och Smedjan. Sen arbetar jag även med en förstudie i Kv. Rönnen, som är ett annat projekt på området.

Vad ser du mest fram emot med detta projekt?

Just nu ser jag väldigt mycket fram emot färdigställandet av detaljplaner och såklart att fler byggen drar igång. Sen ser vi alla fram emot att se hur Kv. Spårvägen växer fram.

Hur får man ihop sammanhållningen i ett projekt som detta?

Omvandlingen av Norra Sorgenfri är bland det mest komplexa jag stött på inom stadsplanering. Det är många olika fastighetsägare med olika intressen. Alla måste förstå att det är genom ett välplanerat samarbete som detta blir genomförbart och att alla har något att vinna på just ett bra samarbete. I dagsläget flyter det på väldigt bra och vi samkör på ett effektivt sätt eftersom alla är väldigt lösningsinriktade. Det är även här Planör kommer in i bilden och ser till att delar i utvecklingen av Norra Sorgenfri går snabbt, effektivt och i slutändan visar på ett bra resultat.

 

Lämna en kommentar