Intervju: Bengt-Åke Nilsson

Här kommer ett litet utdrag från Planörs Årsbok 2016. Bengt-Åke Nilsson berättar hur det är att vara fastighetsförvaltare uppe på Universitetssjukhusets område i Lund. Så lägg ifrån dig sommardeckaren och ge dig in i Bengt-Åkes värld för ett par minuter.

 

Bengt-Åke Nilsson är förvaltare på sjukhusområdet i Lund. I korthet innebär det att han har en uppgift och ett ansvar för alla fastighetsrelaterade frågor på sjukhusområdet. Bengt-Åkes roll är bland annat att vara fastighetsägare, hyresvärd och intern beställare vid genomförandet av ny- och ombyggnationer.

Hur hamnade du där du är idag?

Jag fick nys om att tjänsten var ledig och sökte jobbet. Tidigare har jag varit ekonomichef i regionen men tyckte det skulle vara kul att jobba lite mer ute i verkligheten och så blev det.

Hur mycket är du ”ute i verkligheten” och arbetar?

Det varierar såklart beroende på de aktuella ärendena. Personligen har jag lättare att kommunicera ett ärende där jag själv varit på plats och med egna ögon iakttagit den aktuella problematiken. Vissa gånger hjälper det inte att vara på plats, utan då kan det istället handla om att intellektuellt förstå processer och flöden.

Vilken typ av ärenden är det som skett på området de senaste åren?

I huvudsak är det ombyggnationer i befintliga lokaler med ett stort undantag: den nya onkologibyggnaden ”Strålen” som invigdes för ett par år sedan. En byggnad som vi är mycket stolta över. Det är även i samband med den här typen av arbeten som jag har kommit i kontakt med Planör.

Kan du nämna något projekt där Planör har varit delaktiga.

Jag skulle kunna nämna flera stycken, både stora och mindre projekt där Planör varit en viktig kugge i projektet. De har bland annat varit anlitade i etableringen av nya lokallösningar för laboratorieverksamheten inne på sjukhusområdet. Jag minns speciellt deras framgångsrika projektledning när vår nya vårdcentral Getingen etablerades.

Är du nöjd med arbetet som Planör har utfört?

Absolut. Jag tycker de är bra på att leverera och snabba i kommunikationen. Sen har de även mycket kompetent personal och håller alltid en bra dialog.

Har du några tips till folk som strävar efter att bli förvaltare?

För mig har det varit att alltid ha fokus på att leverera ändamålsenliga lokallösningar till kunden/hyresgästen, i mitt fall sjukvården. Jag har även medverkat till att säkerställa driftsäkra och robusta lokaler. Sedan är ju ekonomin ofta en begränsad resurs vilket hela tiden kräver genomtänkta prioriteringar.

 

Lämna en kommentar