Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Sparar 15 miljoner per år med en digital fastighetsförvaltning

I samarbete med Granlund Manager

Stöjda välbefinnandet samtidigt som man gör energibesparningar

En molnbaserad Facility management-lösningen bidrar till optimalt välbefinnande inom sjukhus- och sjukvårdssektorn för både sjukvårdspersonal och patienter. Det möjliggör även stora besparingar i energiförbrukningen, bevisat med över 15 miljoner kr per år samt en trygghet med en beständig drift.

Facility management inom sjukhus och sjukvårdssektorn kräver speciell kunskap. Planör och Granlund har stor och djup kompetens inom driftmetoder och system, samt hygien, säkerhets- och kvalitetskrav på sjukhus. Granlund Manager används flitigt inom sjukhus och sjukvård, över 50 sjukhus i norden använder systemet.

Oavbruten drift i fokus

Underhållsarbetet på sjukhus är avgörande för att verksamheten ska fungera. Ett smidigt och fungerande underhållsarbete är en förutsättning för att driften ska fungera utan störningar i ett sjukhus. Ju mer automatiserade underhållsprocesser, desto bättre och snabbare översikt över driften har man och kan snabbt lösa de kritiska uppgifter som ska utföras.

Det digitala arbetssättet hjälper underhållspersonalen att snabbt lokalisera och åtgärda fel. Det underlättar även det schemalagda förebyggande underhållsarbetet som är avgörande för att säkerställa en oavbruten drift av det tekniska systemet och utrustningen på sjukhuset, t.ex som mekaniska och elektriska system. Med Granlund Manager kan man arbeta med förebyggande underhållsuppgifter genom att de automatiskt schemaläggs och tilldelas olika personer eller tjänsteleverantörer.

Systemet ser till att uppgifterna utförs och att alla tekniska system och utrustning servas enligt planeringen. Detta minimerar en mängd fel och förlänger livscykeln för byggnadstillgångar.

Betydande energibesparingar

Energiförbrukningen på sjukhus är en av nyckelfaktorerna för att garantera en effektiv användning av lokalerna. Detta görs utan att kompromissa med patientsäkerheten.

Granlund Manager hjälper sjukhusledningen att förbättra energieffektiviteten genom att samordna data från olika energikällor till lättförståelig information. Denna information kan sedan användas för att övervaka och vidareutveckla energibesparande åtgärder på sjukhuset, samt för att fördela kostnader mellan avdelningar för att övervaka faktiska kostnader och energiförbrukning på olika avdelningar. Granlund Manager har en bevisad meritlista av besparingar i energiförbrukningen på sjukhuset och sjukvårdssektorn.

– Granlund Manager har gett oss full insyn och kontroll. Därför har vi kunnat spara 15 miljoner kr per år i energi- och vattenkostnader samt avsevärt minskat våra underhållskostnader genom att arbeta systematiskt. Detta motsvarar besparingar upp till 15 % per år, säger Fastighetschef Jukka Hakkila från HUS-Kiinteistöt Oy, en anläggningsledning och serviceföretag som ägs av HNS – Finlands största sjukvårdsdistrikt. Regionen som förvaltas av HUS-Kiinteistöt har en total yta på 1 000 000 m².

Skapa idealiska inomhusförhållanden

Förhållandena inne i sjukhusbyggnaden måste alltid uppnå så hög kvalité som möjligt – oavsett om vi pratar om luftkvalitet eller sjukhushygien. Nyckel för att nå detta är konstant övervakning.

Med Granlund Manager kan byggnadsautomationsdata från sjukhuset översättas till fastighetsprestandaindikatorer. Detta gör att man kan uppnå ett perfekt inomhusförhållande med en optimerad energianvändning. Informationen kan enkelt ses på lobbyskärmar, internet eller i mobila enheter. Granlund Manager är ett bra verktyg för att visa vilken påverkan människor har på en byggnads energiförbrukning och inomhusförhållanden.

Big data inom underhåll

Det kan finnas upp till hundratusentals årliga underhållsförfrågningar på sjukhus. Med ett molnbaserat fastighetssystem kan man hålla reda på och hitta relevant information bland denna enorma mängd data, vilket möjliggör vidareutveckling av processen och lokaler.

Granlund Manager är ett verktyg som gör att byggnadsdata grundligt analyseras och rapporteras till lättbegripliga KPI:er för ledningen. Systemet har färdiga rapporter och stödjer ledningens individuella behov vid rapporteringen. Granlund Manager är ett utmärkt verktyg för att jämföra ett stort antal byggnader för att stödja framtida beslut.

Hjälpa patienter och personal att må bättre

Alla aspekter av Granlund Managers facility management-lösning förbättrar välbefinnandet för både patienter och personal på sjukhuset. Det här kan bara uppnås genom att förbättra inomhusförhållandena, oavbruten drift och systemfunktionalitet. Att förbättra personalens välbefinnande kan också resultera i högre medarbetarnöjdhet och arbetseffektivitet.

Nöjda slutanvändare (patienter och personal), ökat fastighetsvärde samt stärka organisationens varumärke är några starka fördelar med att arbeta digital samordning. Patient- och medarbetares nöjdhet kan också förbättras med en enkelt nåbart feedbackkanal och en förbättrad hanteringsprocess för underhållsförfrågningar.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt / HUS-Kiinteistöt Oy

Fakta
Fastighet: Sjukhus
Fastighetsbestånd: 1 000 000 m2

"

Granlund Manager har gett oss full insyn och kontroll. Därför har vi kunnat spara 15 miljoner kr per år i energi och vattenkostnader. Detta motsvarar besparingar på upp till 15 % /år.

- Mr. Jukka Hakkila,
HUS-Kiinteistöt Oy

Magnus brink utan bakgrund

Vill ni veta mer om en digital fastighetsförvaltning?

Har du några frågor eller är ni intresserade av digital fastighetsförvaltning och hur ni skulle kunna ha nytta av det?
Hör av er till Magnus Brink så hjälper han er!

I samarbete med

Magnus brink utan bakgrund

Vill ni veta mer om en digital fastighetsförvaltning?

Har du några frågor eller är ni intresserade av digital fastighetsförvaltning och hur ni skulle kunna ha nytta av det?
Hör av er till Magnus Brink så hjälper han er!

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter