Hårdare hållbarhetskrav siar stora kostnader

Den svenska fastighetsbranschen står inför betydande förändringar och utmaningar när det gäller att uppfylla hållbarhetskraven och klimatmålen enligt EU direktiven. Enligt hållbarhetsexperter kan upp till 80 procent av Sveriges fastigheter behöva genomgå renoveringar för att möta de nya kraven och regleringarna. De företag som ligger i framkant, som redan nu anpassar sig och ställer om kommer att ha en konkurrensfördel.

Gröna obligationer för hållbara fastigheter

Den pågående omställningen inom fastighetsbranschen är avgörande för att Sverige och andra europeiska länder ska kunna nå sina uppsatta klimatmål. Förslag från EU kommer att driva på denna förändring framåt och därför är det viktigt att planera och förbereda sig för hårdare hållbarhetskrav de kommande åren.

Handelsbankens undersökning visar att det fortfarande finns en enorm efterfrågan från investerare som är intresserade av att investera i omställningsprojekt och hållbara tillgångar. Green bonds, eller gröna obligationer, utgör en allt större del av obligationsmarknaden och kan vara en källa till finansiering för dessa renoveringsprojekt.

Minska utsläppen med 55%

För att nå EU:s mål om att minska växthusgasutsläppen med 55 procent och påskynda renoveringstakten inom byggnader har EU-kommissionen tagit fram ett förslag för att omarbeta direktivet för byggnaders energiprestanda. Detta förslag kommer att påskynda omställningen av fastighetsbranschen mot en mer hållbar förvaltning. Samtidigt kommer det att innebära att cirka 80 procent av Sveriges totala fastighetsbestånd behöver renoveras fram till år 2050 och minst 15 procent fram till år 2030.

Börja i tid!

Renoveringar för att öka energieffektiviteten kräver betydande investeringar, och behovet av kapital kommer att öka. En utmaning är att många fastighetsägare, både privata och kommersiella, saknar tillgång till det kapital som krävs för att genomföra dessa åtgärder.

Det finns en risk att tillgångar kan tappa i värde och bli så kallade strandade tillgångar om de minst kostnadseffektiva investeringarna inte genomförs i tid. För att undvika detta är det nödvändigt att fokusera på energieffektivisering och att förbereda sig för de kommande EU-kraven.

Det är tydligt att hållbarhetskraven för svenska fastigheter kommer att ha en betydande inverkan på branschen. För att vara framgångsrika och konkurrenskraftiga måste fastighetsägare och aktörer inom branschen planera för investeringar i tid och anpassa sig till de hårdare kraven. Genom att göra dessa investeringar och ställa om till mer hållbara lösningar kan företag dra nytta av den växande efterfrågan från investerare och säkerställa sin plats på den hållbara marknaden.

Det är viktigt att notera att förslaget och kraven är i ständig utveckling och kan ändras över tid. Det är därför avgörande för fastighetsbranschen att vara medveten om och anpassa sig till de senaste riktlinjerna och regleringarna för att hålla jämna steg med den pågående omställningen mot hållbarhet.

Mimmi Berg

Ypperlig tid för att digitalisera!

Det finns många möjligheter att se i samband med omställningen branschen tvingas till. Många fastigheter består idag av äldre och ineffektiva komponenter och inkorrekt information. Genom att använda sig av digitala verktyg och att digitalisera processerna kan vi både tids- och kostnadseffektiviera både renoveringarna men även efterföljande förvaltning.

Vi berättar gärna mer hur omställningen blir så kostnadseffektiv som möjligt!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *