Hållbarhet är mycket större än en driftsfråga


Vi började aldrig intervjun, helt plötsligt var vi inne i en engagerad diskussion med temat hållbarhet. Så pass att kaffet blev kallt innan jag kom på mig själv att jag inte hunnit ta en sipp. Det beskriver Lennart Bergs helhjärtade engagemang i hållbarhetsfrågor väldigt bra, han brinner för att driva förändring och att ha visionen om en grön framtid för barn och barnbarn.

HUR OCH NÄR FANN DU ETT SÅ STORT INTRESSE I HÅLLBARHETSFRÅGAN?
”Jag har alltid haft ett intresse så långt tillbaka jag kan minnas och har haft turen att arbeta hos arbetsgivare där hållbarhetsfrågorna varit centrala och viktiga. Under mina år hos AP Fastigheter, Ebab och nu åt vår uppdragsgivare Regio så har jag haft möjligheten att engagera mig mycket i dessa frågor vilket varit och är väldigt utvecklande. Men när barnbarnen kom så blev det än viktigare för mig, de val jag väljer att ta nu kommer att påverka deras framtid.”

Lennart Berg har många års erfarenhet inom Fastighetsutveckling och förvaltning. Med ledande positioner hos både AP Fastigheter och Ebab i ryggen där hållbarhetsfrågor alltid varit centrala har han en gedigen erfarenhet inom ämnet. Idag är han delägare i Mälarstaden Asset Management i Eskilstuna tillsammans med två gamla kollegor sedan ca 3 år tillbaka. En av deras största uppdragsgivare är Fastighets AB Regio där han till vardags integrerar hållbarhetsfrågor i projektutvecklings och förvaltningsfrågor.

”Jag har alltid jobbat med husen och
hyresgästerna vilket ger en bredare bild av
helheten än att bara arbeta från en sida”

Ordet hållbarhet används ganska brett med spridda skurar inom branschen och Lennart har märkt att ofta hör man ord som driftoptimering eller energioptimering när man pratar om hållbarhetsfrågor. Men för Lennart är frågan mycket större än så.

”Om vi tittar på FN:s 17 globala mål så finns det så många fler mål att jobba för än bara det praktiska byggandet eller resursoptimering. Ordet hållbarhet innefattar både miljö, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Och för att kalla det ett hållbarhetsarbete så borde man jobba med frågor inom alla 3 delar, annars skulle jag säga att man gör ett miljöarbete.”

VAD TYCKER DU SAKNAS FRÅN BRANSCHEN I HÅLLBARHETSFRÅGOR IDAG?
”Initiativ, det mesta engagemang som finns i dessa frågor grundar sig i lagar och krav som kommer ifrån kommuner, andra myndigheter och EU. Där av är det ofta allmännyttan och statligt/kommunalt ägda fastighetsbolag de som driver hållbarhetsarbetet i branschen, det är min bestämda uppfattning. Det finns några privatägda eldsjälar som tar mycket eget initiativ och vill vara med och förändra. Men vi borde bli fler.”

KAN VI INOM BYGG OCH FASTIGHETSBRANSCHEN ARBETA MOT ALLA 17 MÅL ELLER VILKA TYCKER DU ANNARS ATT MAN BORDE FOKUSERA PÅ?
”När vi bygger ett hus tycker jag att man kan jobba mot och ha med 9 av de 17 målen i sin planering och utformning. Nr.3, 5, 6, 7, 8, 9,11, 12 och 15*. De andra 8 målen kan vi också arbeta för men då som företag. T ex så kan vi arbeta för mål nr.2 ”ingen hunger” genom att bidra t ex ekonomiskt till utsatta områden. Detta är något varje företagare måste ta ställning till och välja. Men de 9 jag nämnde ovan borde man alltid ta hänsyn till, framför allt vid nyproduktion.”

VAD JOBBAR DU MED JUST NU OCH VAD HAR DU FRAMFÖR DIG INOM HÅLLBARHETSFRÅGOR?
”Just nu är det klimatinventering av våra fastigheter som är vårt nuvarande projekt inom hållbarhet där vi kommer att göra en klimatinventering av alla fastigheter inför kommande underhållsplaner”

KLIMATINVENTERING, VAD ÄR DET?
”FN:s klimatrapport visar på att vi kommer att få ett tuffare klimat framöver och det måste fastighetsägare vara upplysta om och redo för. Så vi gör en inventering av hur våra fastigheter skulle klara detta hårdare klimat och vad vi behöver ha med i underhållsplanen för att rusta upp oss inför detta. Då pratar man om framför allt ökad nederbörd, höjda havsnivåer, varmare klimat och starkare vindar.”

KAN DU GE ETT EXEMPEL?
”T ex så måste vi inventera alla källarplan som finns i våra fastigheter. På vilken nivå ligger de och hur skulle de och installationerna där klara av en eventuell ökad havsnivå. Eller t ex fastigheter där äldreomsorg bedrivs, finns där inte idag ett sätt att kyla ned fastigheterna vid varmare klimat så kommer välbefinnandet och hälsan att försämras. Här ställs frågor som energiförbrukning kontra välbefinnande och hälsa mot varandra och det är det som gör hållbarhetsfrågor så komplexa och mycket större än bara driftsfrågor.”

Lennart Berg vVD & Projektchef
Mälarstaden Asset Management