Första advent – Med hjärta, hjärna & jävlaranamma gör vi skillnad!

Vi gick in i 2020 med en donation till en så kallad brickmaskin till de jordbävningsdrabbade Nepal. Brickmaskinen skulle hjälpa familjer runt om i olika byar i Nepal att, inte bara återuppbygga, utan bygga stadigare hus än någonsin innan jordbävningen tog deras hem. En blandning av lokalt hämtad jord, sand och cement pressas samman till stora block som sedan sätts ihop till stadiga hus som beräknas kunna överleva framtida jordbävningar betydligt mycket bättre än de gamla. Processen är i full gång, mycket jobb återstår men många familjer har redan återfått sina hem. Nästan 600 mil bort är vi med och skapar platser att längta till!

Bild lånad av Build up Nepal

Maskinen drivs av en jäkla handkraft, materialet finns lokalt och de som bor i byn har ett jävlaranamma att tillsammans bygga upp byn igen. Miljövänligt och hållbart byggs otroligt stabila hus upp med nästan inga medel alls, men med ett enormt driv och en stark vilja!

I byn Bans Baari har 23 familjer återfått sina hem med hjälp av brickmaskinen, nu har vår maskin flyttats vidare till nästa by Satbote som behöver återuppbygga trygga hem att längta till.

Trots motstånd av Coronapandemin och monsunen har hela 6 familjer återfått sina hem sedan september i Satbote, 4 hus håller på att byggas just nu och produktionen har hittills sparat in 34 ton CO2 i jämfört med samma byggnation av tegelstenar.

Bild lånad av Build up Nepal

Alla familjer i byn delas in i team som tillsammans hjälps åt att bygga upp hela byn igen. 22 stycken har utbildats i byn för att tryggt kunna hantera maskinen och bygga upp hus med brickorna. Under hela processen får dom den stöttning dom behöver för att säkerställa att bygget sker säkert.

Genom vår satsning med att återuppbygga byarna i Nepal bidrar vi till FN´s mål 10 och 11. Det är viktigt för oss att kunna vara med och bidra med det vi kan. Vi är jäkligt skickliga på att lägga i en till växel när det behövs, att se svordomarna och förstå vad som behöver göras. Men att hjälpa utsatta i världen har vi själva inte tillräcklig många växlar för oavsett hur mycket jävlaranamma vi lägger till… Var med och bidra ni också!

Ni finner all information på www.buildupnepal.se

Bild lånad av Build up Nepal

Lämna en kommentar