Fastighetsutveckling på abonnemang för lättare värdeökande investeringar i fastigheten – Från 2 kr/kvm

Sedan 2020 befinner sig samhället i en situation där vår omvärld kan ta en tvärsväng från ena dagen till den andra. Den ekonomiska oron det medför gör att vi inom bygg- & fastighetsbranschen har dragit i handbromsen och våra fastigheter blir lidande. Dessvärre slutar inte fastigheterna att brukas och livet som brukar fastigheten stannar inte oavsett hur hårt i handbromsen vi drar. Precis som under pandemin måste vi anpassa oss och hitta nya vägar för att fortsätta vårt arbete.

”När vi ser att våra beställare har det knivigt i rådande situation har vi på Planör en skyldighet att agera och tänka utanför boxen för att komma med hållbara lösningar. I detta fall är det att erbjuda våra tjänster i en abonnemangsform för att fastighetsägarna ska kunna fortsätta förvalta sina fastigheter på ett hållbart sätt. Vi har haft en dialog med våra beställare som lett fram till den lösning vi idag kan erbjuda våra kunder vilket känns lovande för den fortsatta förvaltningen” – Håkan Bäckström, VD Planör.

Ett investeringsstopp ska inte stoppa värdeökande insatser

I oroliga tider drar man i handbromsen och inför investeringsstopp, samtidigt så har man i dagsläget inte full koll på underlag, dokumentation och status vilket alla arbetar för fullt med just nu för att kunna ha koll på, och optimera sina utgifter. Något som i bokföringen kräver en investering.

Frågeställningen blev; Är det möjligt att erbjuda Fastighetsutveckling i abonnemangsform för att komma runt investeringsstoppet? Om Planör kan erbjuda ett upplägg där man lägger om investeringen till ett pris per kvm och som en utgiftspost på den mångtaliga driften så kan fastighetsägare fortsätta utveckla sina fastigheter och få full kontroll på underlag, dokumentation och status av fastigheterna. Lösningen blev ett abonnemang som ger full kontroll över fastigheterna och betalningen sker i takt med avkastningen.

Hur ser ett abonnemang ut?

Abonnemanget bygger på en stabil grund där Planör 3D laserscannar fastigheten och tar fram korrekt underlag samt modellerar en modell innehållande rätt KVM, BOA, LOA, A-TEMP samt Sektions – & planritning. Nu har fastighetsägaren en korrekt grund att driva sin förvaltning utifrån vilket är basutbudet.

Här ifrån är det enkelt att utveckla sitt digitala arbetssätt och koppla på ett molnbaserat fastighetssystem för att optimera drift och hantering eller genomföra en om/tillbyggnad utifrån korrekt underlag och automatiserad kalkyl och planering. Abonnemanget bygger på hur många steg i digitaliseringen man vill ta och priset beräknas på antal kvm.

Ett abonnemang som digitaliserar hanteringen

Det finns ett visst motstånd kring ordet digitalisering, både för att branschen har varit konservativ men även för att det finns en viss rädsla för att det känns stort och som ett avancerat steg. Men digitalisera kan man göra i flera steg vilket blir tydligt i ett abonnemang och steget till full digitalisering känns inte lika stort.

När fastighetsägare är mer pressade än på länge att ha full koll på drift, underhåll och utgifter så är ett digitaliserat arbetssätt ett måste med den höga kvalité och korrekthet det medför.

Flexibla beslut anpassade efter omvärlden

Med ett abonnemang kan fastighetsägaren vara mer flexibel i sina beslut, i och med att vi samarbetar över tid och tar besluten vart eftersom. I en föränderlig omvärld som snabbt kan ta nya svängar kan beslutsfattare hänga med och även dom svänga om snabbt.

Full kontroll och enkel översikt med ett molnbaserat fastighetssystem

Att integrera modellen i en molnbaserad FM plattform effektiviserar arbetsflödena, garanterar korrekt optimering samt att man har full kontroll över sina fastigheter. Med allt samlat rörande drift, underhåll och dokumentation på 1 och samma ställe förenklas översikten och eliminerar kostnader som uppstår pga brister i planering och kontroll.

I plattformen och kopplat till objekt i modellen nås enkelt underhållsplan, skötselplan, serviceavtal, garantiavtal, komponentinformation, historik m.m. Med ett knapptryck nås all information som rör en fastighet, en yta eller en komponent oavsett vart man befinner sig via en mobil, platta eller dator.

Ett digitalt arbetssätt minskar resor för att kolla upp information, minimerar tid att leta, gör att beslut fattas utifrån korrekt underlag och optimeringar blir korrekta för att minska kostnaderna och öka värdet av fastigheterna. Att arbeta digitalt i förvaltningen gör att vi på Planör även i vår tur kan leverera maximal kvalité av våra leveranser till beställaren då underlaget vi utgår ifrån är korrekt samt att vårt arbete blir väldigt mycket mer tidseffektivt vilket minskar kostnaderna.

Ett digitalt arbetssätt minskar resor för att kolla upp information, minimerar tid att leta, gör att vi kan fatta beslut utifrån korrekt underlag och optimera rätt för att minska kostnaderna och öka värdet av våra fastigheter. Att arbeta digitalt i förvaltningen gör att vi även i vår tur kan leverera maximal kvalité av våra leveranser till beställaren då underlaget vi utgår ifrån är korrekt samt att vårt arbete blir väldigt mycket mer tidseffektivt vilket minskar kostnaderna.

Vi berättar gärna mer om vinsterna med att digitalisera och hur ni kan öka värdet av era fastigheter!

Magnus brink utan bakgrund

Vill du veta mer?
Hör av dig så berättar vi gärna mer om upplägget och vilka vinster ni kan göra! – Magnus Brink, Affärsutveckling kund, Planör

Mejla mig!
Ring 073-9017521

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *