En Planörarkitekt vågar utmana det traditionella!

Planörs varvmätare är på fullt utslag, tempot är högt och till varje pris jobbar vi mot att utveckla. Både företaget, medarbetarna och branschen. Just nu sker en rekrytering av en Ansvarig arkitekt till teamet när vi nu växlar upp och skall axla 2021 på topp! 

Ingrid Tufvesson, arkitekt på Planör har koll på spakarna vill vi lova! Och vi har fått sitta ned en stund med henne för att få insyn i Arkitektens roll på Planör. En arbetsplats som är i framkant av utvecklingen av branschen där Arkitekturen väger tungt genom hela processen. Precision och tillförlitlighet i planeringsunderlaget lägger en stabil grund i varje uppdrag.

Hur sticker Planör ut från andra arbetsgivare inom branschen från din vy som arkitekt? 
– På Planör har vi fördelen att sitta flera discipliner nära tillsammans, det betyder att vi har korta vägar till relevanta svar. Vi spiller ingen tid på att gissa eller leta i kontaktlistor utan vänder oss om och frågar en sakkunnig kollega. Det går undan på Planör, så som det kan göra när rätt information finns nära tillhands. 

Arbetsplatsens bredd märks också tydligt i det informella samtalet där inblick i kollegornas yrkesroller är vardag. 

Hållbarhet, miljö och tidiga skeden är viktigt för en arkitekt i sitt arbete, får arkitekturen sin värdiga plats i dessa ämnen på Planör? 
– Arkitekten är tydligt en medspelare i processen på Planör. Genom att vara med tidigt i uppdragen kan arkitektens kunnande tas till vara redan i planeringen av projekten. Där vi ser möjligheter att lyfta projekten utifrån aspekter som hållbara val av byggteknik, material eller avvägningar i gestaltningen, påtalar vi det och arbetar för att förvalta möjligheterna. 

På hemsidan kan man läsa att era arkitekter skapar ritningar i 3D utifrån scannerns punktmoln, kan du berätta lite mer om det? 
– Vår modell är att planera med precision redan från början, då många av våra uppdrag handlar om ändringar i befintliga hus. När vi gör en uppmätning använder vi oss av teknikledande verktyg som mäter upp berörda utrymmen med hjälp av laserscanning. På så sätt får vi en detaljerad, digital bild bestående av otaliga mätpunkter samlade i ett så kallat punktmoln. Visuellt påminner punktmolnet om en 3D-modell och utifrån den kan vi modellera med verktygen i Revit för att tillföra ytterligare byggnadsinformation. Resultatet är en precis modell av byggnaden med korrekta väggtjocklekar, golv- och takhöjder, nischdjup och installationer. Och skulle vi ha glömt att se efter var eluttaget kommer fram, går även det att ta reda på i vår scanningsdata genom mätbara 3D-vyer. Uppmätningen och modelleringen av relationshandlingarna görs av tekniskt kunniga medarbetare. De tillhandahåller modellen som arkitekten och resten av teamet sen kan arbeta vidare med.  

Vi har sett att Planör annonserar efter en Ansvarig Arkitekt, vilka kompetenser vill ni komplettera ert team med som ni har idag?
– I rollen som arkitekt ser vi gärna att en kommande kollega i teamet har intresse för digital teknik och är villig att utvecklas i sitt användande av såväl mjuk- som hårdvara. Vidare letar vi efter någon med flera års erfarenhet av branschen och god kännedom om projektering, särskilt i bygghandlingsskede. Kunnande inom byggteknik är ett plus. 

Ingrid Tufvesson, Arkitekt
Planör

Lämna en kommentar