En ny era för hantering av förpackningsavfall – Här är nya kraven från 1 januari 2024!

Hållbarhet fortsätter att genomsyra många av kraven som kommer från regeringen och nu kommer nya riktlinjer för förpackningsavfallet. För hushåll och verksamheter betyder detta inte bara en ny regelbok utan en omdefiniering av insamlingsansvaret. Det tidigare ansvaret som legat hos förpackningsproducenterna flyttas från och med 2024 till kommunerna som styr om rodret mot en era som ska göra förpackningssortering smidigare än någonsin.

2027: Nära Förpackningsinsamling – Närmare än du Tror

Senast den första januari 2027 kommer förpackningsinsamling av de vanligaste avfallen som papper, plast, glas och metall att bli en integrerad del nära hem och arbetsplatser. Insamlingen blir kostnadsfri för hushållen och på längre sikt även för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. För större förpackningar kommer lättillgängliga insamlingsplatser att finnas nära till hands.

Anpassning och Flexibilitet i Insamlingsutrymme

Kravet att skapa specifika utrymmen för förpackningsinsamling i befintliga fastigheter kommer under de 3 kommande åren inte att vara ett tvång. Kommunen kan dock sätta krav på avfallsutrymmens utformning vid om- eller nybyggnation. För befintliga fastigheter finns möjlighet att anpassa utrymmen, exempelvis på gården eller genom omvandling av parkeringsplatser. Om insamling vid fastigheten inte är möjlig kan kommunen, enligt avfallsföreskrifter, peka ut särskilda hämtningsplatser. Alternativt kan insamling ske på en gemensam plats för flera fastighetsägare genom överenskommelse med kommunen eller via en samfällighetslösning.

Vi står inför en tid av förändring och möjligheter. Förpackningsavfall blir inte bara något vi kastar, det blir en del av vårt hållbara närområde. Det är dags att rikta blicken mot en mer tillgänglig och ansvarsfull framtid.

Vad händer här näst?

– 1  januari 2024 övertar kommunerna insamlingsansvaret från förpackningsproducenterna. Det blir upp till varje kommun att definiera hur insamlingen av förpackningsavfall hanteras mellan 2024 och 2027.

– 1 januari 2026 inleds insamling av vanligt förpackningsavfall på större allmänna platser, såsom gågator, torg eller parker.

– 1 januari 2027 ska nära insamling av papper, plast, glas och metallförpackningar finnas tillgänglig för alla hushåll i Sverige.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *