Ekenässkolan

Den vackra skola med kulturellt värde

1907 byggdes denna vackra skola, Ekenässkolan vilket besitter ett stort värde för Eslövs kommun både historisk och kulturmässigt. Entreprenaden innefattade ombyggnad, tillbyggnad och modernisering av skolan för att uppnå den standard som idag krävs för att bedriva skolverksamhet. Fokus låg på att behålla den historiska känslan och att gammalt möter nytt. Här bedrivs skolverksamhet för årskurs 6 - 9.

Ekenässkolan fasad

Utmaningar

Projektet har inneburit mycket ansvar i att behålla dess kulturella historia och en del komplexa situationer har uppstått. Det kulturella värdet innebar utmaningar där bevarande och återställandet låg i fokus. Allt ifrån golv till listverk. Entreprenaden var i direkt anslutning till skolområdets mellanstadieskola vilket har ställt mycket höga krav på säkerhetstänk och proaktiv information till verksamheten för att skapa trygghet. Med en snäv tidsplan och mycket oförutsett i projektet är vi nu i hamn och skolan är nu överlämnade till en mycket nöjd verksamhet där lärandet fortsätter.

Lösningar

För att hantera säkerhetsfrågan upprättades arbetsgrupper i samråd med verksamheten för att öka samtliga parters förståelse och synsätt. För att ytterligare sprida förståelsen utfördes kontinuerliga presentationer under arbetsplatsträffar för att nå ut till samtliga i verksamheten, något som upplevdes som mycket värdefullt och ger alla möjlighet att belysa erfarenheter och risker.

För att upprätthålla det kulturella värdet skapades arbetsgrupper inkluderande en antikvarie. Det skapades riktlinjer för bibehållande av material och lokaler med grundtanken att behålla känslan av en gammal skola men även nå upp till den standard som idag krävs för att bedriva god skolverksamhet.

Våra roller i uppdraget

I det tidiga skedet agerade vi projektledare där vi lede och samordnade arbetet vid upprättande av förfrågningsunderlag. Under entreprenadskedet agerade vi byggledare där vi ledde och samordnade arbetet samt följde upp tidsplan och ekonomi.

 

Beställare

Område

Skåne - Eslöv

Uppdragstid

2018 - 2022

Fastighetstyp

Befintlig byggnad - Skola

Yta

5.500 kvm

Projektsumma

80.000.000kr

Tjänster

Kalkyl
Projekteringsledning
Byggledning
Projektledning

Samarbetspartners

Entreprenad
Antikvarie

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter