Digitaliserad ärendehantering med digitala platsbesök, hur går det till?

Att digitalisera ärendehantering och felanmälningar är en viktig och effektiv del av en digitaliserade fastighetsförvaltningen. Inte bara för plånboken och tidseffektiviteten utan även för den mängd utsläpp vi reducerar genom att digitalisera platsbesöken. Men hur ska då detta gå till? Vi reder ut arbetssättet!

Besök er fastighet digitalt likt en street view

När vi hjälper fastighetsägare att digitalisera fastighetsförvaltningen är en av grundverktygen vi skickar med i verktygslådan ett digitalt navigerbart bildmaterial av fastigheten. Det digitala platsbesöket innebär att man kan gå runt i hela fastigheten både in och utvändigt. Mäta och ta fram olika mått samt studera komponenter och utrymmen för vidare planering är några av de fördelar verktyget för med sig.

Från skrivbordet kan man t ex se vilket märke på kran som sitter på toaletterna, vilken dimension rören har och hur brett trapphuset är. Ärenden som idag görs bara för att ta reda på komponentinformation elimineras helt när vi kan göra digitala platsbesök.

Filmen visar hur ett digitalt platsbesök kan se ut

Underhållsplan

Sensorer som berättar

Det andra verktyget, vilket vi tror många redan använder till viss del, är driftsensorer som återspeglar t ex temperaturen i olika lokaler i fastigheten. Vi ska dock gör det ett steg vassare!

Vi rekommenderar att arbeta utifrån 1 plattform där all information samlas på 1 och samma ställe. Genom att koppla upp fastigheten till plattformen berättar fastigheten för oss hur driftstatusen är. Här kan vi läsa av flöden, se avvikelser och historik via rapporter som plattformen genererar samt visuellt via en digital kopia av fastigheten se vart i fastigheten sensorerna befinner sig.

Från skrivbordet kan man avläsa sensorer som berör en felanmälan eller hitta ett avvikande flöde från rapporterna. Med hjälp av all information vi sitter på i plattformen och via ett digitalt platsbesök kan vi göra en första analys av läget utan att åka ut till fastigheten. Vet vi att en komponent behöver bytas ut kan vi via det digitala platsbesöket gå in och kolla märke, mäta storlek och avgöra vad vi behöver ha med oss till fastigheten för att reparera felet.

Minska resorna

Det är inget snack om att resorna minskar vid ett digitalt arbetssätt. Till skillnad från idag tar vi reda på informationen vid skrivbordet istället för att besöka fastigheten direkt vilket innebär många resor fram och tillbaka.

Rent traditionellt

Ett ärende mottas -> En servicebil åker ut på plats och kollar vad som behövs -> åker till byggvaruhuset och köper de reservdelar som behöver bytas ut -> åker tillbaka till fastigheten och reparera felet -> åker tillbaka till kontoret.

Digitalt arbetssätt

Ett ärende mottas och analyseras från skrivbordet -> en servicebil åker ut till fastigheten med rätt grejer och åtgärdar felet -> tillbaka till kontoret.


Mimmi Berg

Jag berättar gärna mer om hur ni kan
arbeta på ett digitalt arbetssätt!
– Mimmi Berg
072-247 94 00
mimmi.berg@planor.se

Vi säger inte att flödet är hugget i sten, vissa ärenden kan krävas ett platsbesök ändå men många platsbesök kan vi göra effektivare genom att digitalisera vårt arbetssätt.

Vi lämnar efter oss en tankeställare:
Ni har 3000 platsbesök/år, varje platsbesök kostar 1500kr och släpper ut 7 kg CO2 per resa. Om vi reducerar kostnaderna och utsläppen med 30% genom ett digitaliserat arbetssätt. Hur mycket sparar ni i kostnad och CO2 utsläpp per år?


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *