Digital Tvilling

En digital tvilling (DT) är det unika med en digital fastighetsförvaltning och kärnan i hela arbetssättet. Varför DT:n fått sånt kraftgenomslag är för dessa högt anpassningsbara förmåga och den effektivisering vi kan uppnå, om vi utnyttjar den rätt. En digital tvilling är just som det låter, en tvilling av fastigheten. Den är då heller aldrig en annan DT lik, alla fastigheter har sina unika behov vilket DT:n avspeglar även digitalt.

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling är en exakt kopia av fastigheten, en visuell digital 3D värld som man kan navigera runt i. DT:n innehåller all information om allt material fastigheten är byggd av, all installation och även inredning. Detaljnivån varierar utifrån varje fastighets behov, t ex så har oftast t ex lagerlokaler lägre detaljnivå än inredda kontor.

Alla objekt i den digitala tvillingen är klickbara och man når snabbt all information som rör objektet.

Här finns även all dokumenation, driftcenter med all driftinformation, ärendehantering m.m. DT:n är en levande digital visualisering som har samma värden som fastigheten.

Hur används en digital tvilling i fastighetsförvaltningen?

Grunden i den digital fastighetsförvaltningen är att effektivisera genom att samla all hantering och information på 1 plattform, den digitala tvillingen. Vi skapar bättre översikt, högre förståelse och effektivare arbetssätt.

Den digitala tvillingen är vårt centrum för hantering och information, genom att koppla all data vi får in om fastigheten till DT:n får vi full kontroll över all drift av fastigheten.

Till den digitala tvillingen kopplar vi underhållsplaner, drift och sensorer, ärendehantering  & helpdesk m.m.

Klimatsmartare arbetssätt

Med all information i den digitala tvillingen kan vi minska våra resor till och från våra fastigheter för att ha koll eller hämta infromation. Med korrekt information kan vi ta rätt beslut. Med all drift samlad på samma ställe är det enkelt att få en översikt av fastighetens utsläpp och energiåtgång. Vi kan även göra justeringar och analysera resultatet enkelt när allt samspelar på samma plattform.

Hur är Planör unika med den digitala tvillingen?

Vi är inte dom enda som har förstått nyttan med den digitala tvillingen, i branschen är den känd men inom fastighetsförvaltning är den inte utnyttjad till sin fulla kapacitet vilket vi vill ändra på!

Vi scannar för en korrekt digital tvilling! 

Vi föreslår alltid att scanna fastigheten när man vill skapa en digital tvilling, vi kallar det en livslång investering då korrekta mått är det absoluts viktigaste i alla kommande underhåll och renoveringar för att inte dra på sig kostsamma missar. Vi har tyvärr stött på många ritningar som inte stämmer överens med verkligheten vilket skapat många svordomar på byggplatser.

 

Vi återbrukar den digitala tvillingen från tidigare skeden

Om det finns en modell med ifrån byggskedet ser vi till att ta tillvara på den. Vi scannar fastigheten efter byggnationen är klar för att garantera att byggnationen blivit som modellen illustrerat. Modellen granskas utefter nya scanningsbilder och korrigeras om så behövs. Information som finns i modellen från bygget som anses värdefullt att ha med ser vi till att ta med in i förvaltningens digitala tvilling.

Det sparar mycket tid att ta tillvara på modellen och korrigera den befintliga än att modellera en ny.

Vill du veta mer eller vill ha en offert?

Vi är redo att hjälpa till och skapa mer värden i byggbranschen tillsammans med er.
Dra iväg ett mejl så hörs vi!

Andra tjänster som kanske intresserar dig