Rymdforskning

Digital tvilling – Från rymdforskning till en digital fastighetsförvaltning


Digital tvilling, ett hett ord som idag florerar på allas läppar. Branschen förväntar sig att alla ska vet vad det är, men vi har märkt att det inte alltid är helt uppenbart vad en digital tvilling innebär. Så vi stannar upp, tar oss tillbaka till tidigt 2000 tal då den digitala tvillingen tillämpades och börjar ifrån grunden! Det skulle ta nästan 2 decennier innan den digitala tvillingen skulle vara på väg att bli ett självklart arbetssätt inom fastighetsförvaltning. Konceptet myntades redan 2002* av Michael Grieves och användes allra först av NASA för att få full kontroll över sina rymdfarkoster flera tusen mil bort. Rymdforskning är början på vårt idag digitala verktyg.

*Dock nämnde David Gelernter idén redan 1991 med sin publicering Mirror Worlds.

Den digitala tvillingen

Den digitala tvillingen består av 3 delar: Den fysiska, den digitala och kopplingen mellan dessa två delar. Via denna tråd lämnar den fysiska delen data till den digitala delen som sedan återkommer med information om den fysiska. Samspelet mellan den fysiska och virtuella världen är det som resulterar i den höga noggrannhet som den digitala tvillingen ger oss.

Tvillingen kan vara en digital verklighet av både små och stora objekt, t ex maskiner, en fastighet eller en hel stad.

Fastigheter

Med en digital tvilling av fastigheten får vi kontroll över statusen och kan planera både enklare och säkrare drift och underhållsplaner. Det är ett effektivt arbetssätt som både kan minska kostnaderna och det klimatavtryck som våra fastigheter har på miljön. Genom att iscensätta olika förändringar i den digitala tvillingen kan du simulera prognoser en förändring innebär. T ex hur mycket sparar vi genom att göra ett fönsterbyte.

Med hjälp av realtidsdata som den fysiska fastigheten delar till den digitala med t ex IoT, AI, BIM och AR blir den digitala tvillingen levande och har samma miljö digitalt som den fysiska fastigheten. Tillsammans med extern och egen data så blir den digitala fastigheten en komplett kopia. Samspelet ger oss full kontroll och t ex avvikande energiåtgång är enkelt att upptäcka, antingen hjälper informationen oss att upptäcka ett fel eller att optimera en process.

Hur detaljerad den digitala tvillingen är går att anpassa efter varje fastighets behov. Ju mer detaljerad en tvilling är desto högre noggrannhet och mer information lämnar den ifrån sig.

Den digitala tvillingen samspelar med fastighetens livscykel, så länge fastigheten står upp finns även tvillingen kvar. Den hjälper oss att ha full kontroll och att underhålla fastigheten på det bästa och mest lönsamma sätt hela livet ut. Både för miljön, budget och människorna som ska känna en trygghet runt om fastigheten.

Flexibilitet

NASA använder en digital tvilling för att ha full kontroll över sina rymdfarkoster flera tusen mil bort, och dessutom i rymden. Den flexibilitet detta arbetssätt ger oss innebär att människan inte är geografiskt beroende av att befinna sig på samma ort som varken fastigheten eller sina kollegor. Vi kan t ex kolla status, besöka fastigheten, ta fram prognoser, styra och planera flera hundra mil ifrån den fysiska fastigheten. Allt vi behöver utöver den digitala tvillingen är internet.

Allt i ett

Många kockar i samma soppa blir sällan bra och den den digitala tvillingen löser detta genom att samla allt på samma ställe. Alla utsprida dokument, olika drift och service-appar, vardera programvaror för sensorer osv samlas på en och samma plattform. Kort och gott, en komplett kopia av verkligheten digitalt!

NASA var först med tankesättet

Under NASAs Apolloprojekt under 60-talet använde NASA samma princip som vi idag gör med den digitala tvillingen. De byggde upp samma miljö med rymdfarkoster på jorden som det såg ut uppe i rymde. De använde de till att träna och simulera samma händelser som kunde uppstå under rymdresan. Vid eventuella funderingar under uppdragets gång använde sig även NASAs ingenjörer av tvillingen på jorden för att iscensätta samma scenario framför sig för att finna lösningen. Tanken är detsamma idag, men digitaliserad.

Hur kan ni använda den digitala tvillingen?

Är du nyfiken på hur ni skulle kunna tillämpa den digitala tvillingen för era fastigheter?
Kontakta Sofia Safi, Planör FM, så hjälper hon er gärna att identifiera era behov!