Det unika vapnet är hemligheten bakom effektiva och framgångsrika projekt – lika självklart att använda som att björnarna skiter i skogen

BIM processen innehåller klassiskt fem steg men det vanliga har aldrig tilltalat oss, kan man göra något lite annorlunda så är vi de första att tacka ja. När vi fick möjligheten att jobba med detta digitala verktyg och veva in det som en del i processen öppnades en ny dörr vi inte kommer att vända och gå ut ifrån.

Det borde finnas en grundsten till i BIM processen, ett digitalt verktyg som borde vara lika självklart att använda som att björnarna skiter i skogen. Vi pratar om vår agent 3D-laserscanningen som inte missar en mm av fastigheten när den är ute på uppdrag. Den kommer att se och avslöja allt den berör. Väggar, tak, konturer, fasta installationer, radiatorer, belysningsarmaturer m.m. Allt som korsar ens väg.

Den mänskliga faktorn finns alltid där. Att mäta och dokumentera för hand kommer med stor sannolikhet att leda till flera revideringar på vägen, det är kostsamt i både tid och pengar. Att ta tillvara på allas kompetenser i projektet är ett vinnande koncept, och vi tycker att scannerns kompetens alltid skall tas tillvara på vad gäller detta. Genom att överlämna jobbet med inmätning till 3D-laserscannern gör att de marginella fel mänskliga faktorn gör undviks.

Scannern är fantastisk men den kräver sitt team för att ta fram det bästa resultatet. Med det menar vi att den som placerar ut och styr scannerns avläsningsområden är väldigt viktig i detta steg. Här krävs det praktisk kunskap och en känsla för fastigheten. Hur ska vi placera scannern och vad vill fastigheten tala om för oss för att vi ska få rätt underlag? Även om scannern gör jobbet måste den som placerar ut den förstå vilket jobb som skall göras.

När scannern läst av fastigheten i 360 grader från olika punkter både inomhus och utomhus skapas ett punktmoln. Detta punktmoln innehåller alla bilder scannern tagit och programmet kan visa upp en 3D modell med VR funktion. Utifrån punktmolnet skapar vi en 3D modell som kommer att vara nyckeln i en framgångsrik process. Den 3D modellen har vi inte pratat färdigt om på långa vägar.

Scannerns jobb i det tidiga skedet är starten på en livslång modell som kan följa med genom hela processen ända in i förvaltningen. Scannerns jobb i tidigt skede är helt enkelt användbart hela fastighetens livslängd.

Det är en livstidsinvestering!

 

Lämna en kommentar