Energitjuvar

Det ska vara enkelt att hitta busen i husen – De största energitjuvarna i en fastighet!


Energitjuvar är smärtsamma för fastighetens både plånbok och klimatavtryck, något som vi för klimatets skulle ska se allvarligt på men låt oss tala klarspråk, här finns kronor att hämta! Det är inte okänt att ventilation, värme och vatten är den drift som slukar mest energi, något som också ligger till grund för vår vardag. Men ändå finns det många fastigheter där ute som kämpar med dessa energibovar och inte hittar lösningen framåt. Det kan vara så enkelt som att man är omedveten om vilka optimeringar som går att göra eller att det finns en osäkerhet i om investeringen är värd avkastningen.

Hur identifierar vi energibovarna?

Ventilation – Energitjuvar

Det är inte helt ovanligt att en fastighet har ett äldre ventilationssystem, att ventilationen inte är optimerad och att underhållet kanske halkat efter. Detta är viktigt att kartlägga för att komma åt energitjuvarna då det är en stor del av driften i fastigheten. I en digital plattform kan vi analysera systemen genom de rapporter vi får, vi kan även följa driften i realtid för att snabbt kunna identifiera energitoppar eller dalar som sticker ut och påvisar en avvikelse. I den digitala tvillingen kan vi visualisera exakt vart i fastigheten avvikelsen sker och även få all information som rör utrymmet, systemet m.m. så som bland annat teknisk information och underhålls historik.

Digital tvilling ventilation

När vi sedan planerar underhåll och investeringar har vi korrekt information för att kunna räkna på vilken investering som passar oss bäst. T ex så kan det vara aktuellt att investera i en frånluftsåtervinning i äldre hus där inomhustemperaturen kan värma upp den inkommande luften alternativt återvinna den i värmesystemet. När denna investering återbetalar sig är enkelt att få en översikt av när vi nu känner vår fastighets ventilationssystem och användningen väl efter att vi har allt i 1 system.

Det är inte heller helt ovanligt att ventilationen står på i full effekt i tomma utrymmen efter att vi t ex haft ett möte i ett rum för att man glömmer att dra ned effekten igen. Genom att automatisera ventilationen tar vi bort dessa energitjuvar och via den digitala tvillingen kan vi enkelt visualisera om det sker en eventuell avvikelse.

Värme – Energitjuvar

Att hålla en stabil temperatur inomhus är svår att uppnå om vi inte automatiserar regleringen med sensorer som optimerar utifrån utomhustemperaturen. När brukaren reglerar temperaturen själv blir temperaturen sällan stabil och det är lätt att skruva på värmen och sen glömma bort det. I den digitala tvillingen kan vi visualisera inneklimatet i fastigheten vi just nu har i varje rum och om det finns en avvikelse. Genom att sätta upp de värden som är optimerat för just vår fastighet visare sedan systemet för oss när det sker avvikelser.

I bilden här ser vi att vår digitala tvilling visar en avvikelse från vår optimering i de utrymmen som är röda. Direkt i modellen kan vi visualisera och hämta information som t ex teknisk data, underhåll och historik samt användare som gör att vi snabbare kan identifiera lösningen oavsett vart vi är. Vi behöver inte åka ut till fastigheten för att ta reda på information.

Vattenförbrukningen – Energitjuvar

Vi kan såklart även ha koll på vattenförbrukningen i ett molnbaserat system och ha koll på avvikelser. Vi kan installera t ex snålspolande toaletter och kranar för att minska förbrukningen och enkelt mäta effekten av denna investering i systemet. T ex genom att ha bra varmvattencirkulering kan man spara varmvatten, vilken effekt det skulle få och har är enkelt att följa upp och räkna på utifrån i rapporteringen.

Hur tar vi tillbaka kontrollen?

En fastighet drivs av flera olika system för att hålla igång drift och användning vilka påverkar varandra. Där av är det av stor vikt att det är enkelt att samordna all drift och hantering av fastigheten, att informationen är korrekt och där efter kunna optimera korrekt. Med det argumentet står vi fast vid att digitalisera förvaltningen och implementera drift, hantering och dokumentation i ett molnbaserat fastighetssystem. På så sätt kan vi koppla upp fastigheten med driftsensorer och kan hantera hela fastigheten på en överskådligt och enkelt sätt från 1 plattform. Flera driftsystem som tidigare hanterats var för sig hanteras nu som 1, precis som fastigheten är 1. Nyckeln är att optimera driften efter fastighetens behov och sedan snabbt upptäcka avvikelser.

Ett mobilt arbetssätt effektiviserar och vi kan agera snabbt

Det molnbaserade fastighetssystemet finns för telefon, padda och dator. I systemet har vi hela vårt fastighetssystem både hantering, rapportering och visuellt. När vi upptäcker en avvikelse kan vi få all information vi behöver för att lösa problemet oavsett vart vi är.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *