BIM-samordning

Vad gör en BIM-samordnare? 

Vid BIM samordning är uppdraget att samordna de digitala förutsättningarna i projektet. Den digitala informationen samlas i 3D modellen och BIM samordnaren ser till att det alltid finns korrekt information, på rätt ställe och vid rätt tidpunkt.

Genom att se till att vardera aktör har rätt förutsättningar utifrån 3D modellen och digitala verktyg, optimeras projektet och uppfyller beställarens krav och behov. Målet är att bygget ska hålla tid och budget, och med strukturerad dokumentation och rätt krav på 3D modell förbereda för en effektiv förvaltning.

BIM samordning - Rep knytet runt stång

Optimera förutsättningarna

Med erfarenheten och kunskap om digitala verktyg tar BIM-samordnaren fram metoder utifrån projektets behov. Med rätt mått, korrekta krav på 3D modellen och rätt förutsättningar för alla aktörer får projektet en säker grund inför byggskedet.

Utöver 3D modellen använder vi oss även av drönarflygning och 3D scanning för att garantera korrekta mått och markförhållanden.

Samgranskning

Med rätt kravställning på 3D modellen från början är det samma modell som används genom hela processen. 3D modellen skickas till alla discipliner som projekterar i 3D vilket ger en hög förståelse vid visualiseringen. Sedan slås alla modeller ihop till en och samlar all information på ett ställe. Vid sammanslagningen görs kollisionskontroller där datorn identifierar alla kollisioner mellan disciplinernas ritningar.

 

Kvalitetssäkring

I 3D modellen görs även kvalitetssäkring där eventuella lagkrav som inte uppfylls identifieras. Det kan vara t ex brandklasser, handikappanpassning eller konstruktion.

Alla handlingar hålls alltid uppdaterade och alla nås direkt av de senaste ändringarna. BIM-samordnaren kvalitetssäkrar alltid innan leverans så att alla korrigeringar är korrekta.

 

Hållbara byggprocesser

BIM-samordnaren ser processen som en livscykel som fortsätter vid förvaltningen. En lyckad process innebär att rätt kravställningar har ställts från början, att alla aktörer fått rätt stöd och utbildning i metoderna så att 3D modellen används korrekt genom hela processen. Efter byggskedet avslutar BIM-samordnaren sitt uppdrag med att förbereda modellen och dokumentation inför förvaltningen.

De främsta nyttorna med BIM-samordning i projektet är:

  • Korrekta underlag i tidiga skeden och vid projektering.
  • Kollisioner och eventuella fel är identifierade innan byggstart.
  • Budget och tidsplaner hålls till slutet.
  • Hög förståelse ute på byggplatsen med 3D ritningar.

Vill du veta mer eller vill ha en offert?

Vi är redo att hjälpa till och skapa mer värden i byggbranschen tillsammans med er.
Dra iväg ett mejl så hörs vi!

Andra tjänster som kanske intresserar dig