BIM ett kort ord med stor framgång, men vad betyder egentligen BIM?

BIM, Byggnadsinformationsmodellering eller om man vill vara lite mer internationell, Building information modeling (eller management). Ett ord för en effektiv byggprocess med en 3D modell som kärnan för processen.

Något vi ofta hör att branschen blandar ihop är just processen och modellen. BIM är en byggprocess där modellen utgör kärnan för allt arbete i projektet. BIM är alltså inte en 3D modell, det är en process. Vi ska inte underskatta modellen, tvärtom, den är värd all sin glans. Men om man ska förstå BIM och varför det är så effektivt så måste vi prata om processen.

Varför ska man välja BIM? 

Ordet effektiv hörs ofta, det är ett kraftfullt ord men det är dags att bryta ned ordet och börja specificera varför.

  • Processen bidrar till bättre förståelse för projektets arbetsgång och fastigheten vilket leder till en kostnadsbesparande och tidsbesparande process.

Det här låter bra, tid och kostnad är alltid de man jobbar mot. Vi bryter ned det lite till!

  • Skapar bättre samordning mellan alla parter i projektet.
  • Minskar felen både under projektering och produktion.
  • Minskar revideringarna vilket leder till mindre kostnader och tidsåtgång.
  • Bättre beräkningar av både offerter och tidplan.

Vad konkret bidrar till dessa framgångar? 

BIM består traditionellt sett av 5 delar men viktigt att komma ihåg är att processen är inte huggen i sten och ska skräddarsys efter varje projekt. Varje fastighet är unik, varje projekt är unik, likadant är varje process unik. Det finns inget facit för hur den optimala BIM processen ska gå till. Men dessa delar är de man utgår ifrån och det är modellen som är geniet bakom processen!

Modellering – Kollisionskontroll – Kalkyl och tidplan – Entreprenad – Förvaltning

Vad krävs för en optimal BIM process? 

Förståelse och känsla!
Att förstå kundens affär och vilka svordomar som behöver lösas är den absolut viktigaste byggstenen att börja med.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *