Behovsanalys

Ska vi digitalisera vår fastighetsförvaltning?
Vad vinner vi på att digitalisera vår fastighetsförvaltning?
Hur tar man första steget mot en digital fastighetsförvaltning?

Vi vet att det kan finnas många funderingar när man går i tankarna eller får nys om en digital fastighetsförvaltning. Varje fastighet är unik och för att ge er bästa råd och stöd så gör vi en behovsanalys som svarar på dels era frågor ni redan har, men förmodligen även på andra frågor och svårigheter ni inte identifierat än.

Varför behövs en behovsanalys? 

Behovsanalysen går ut på att identifierar vilka utmaningar och mål ni har med er verksamhet i er befintliga fastighetsförvaltning. Vi tar reda på förutsättningar, gällande resurser, befintliga system och i vilken digital mognadsfas er verksamhet befinner sig i. Utifrån den behovsanalysen prioriterar vi vad som är viktigt för just er och tar sedan fram råd och en handlingsplan för att optimera er förvaltning.

Samla på 1 ställe

Behovsanalysen ger oss rätt förutsättningar för att i nästa steg bestämma detaljnivån av den digitala tvillingen och vilket fastighetssystem som kommer att uppfylla alla era behov. Tillsammans kommer den digitala tvillingen och fastighetssystemet bli kärnan i all drift och information om er fastighet. Ni kommer att sköta all drift, underhåll och dokumenation från en och samma plattform.

Har ni korrekta dokument och handlingar?

Vi kommer även att se över de handlingar och dokument som ni idag tillhandahåller och ta reda på om dessa är korrekta och uppdaterade. T ex så är ritningar sådana dokument vi tyvärr ofta stöter på som ouppdaterade och inkorrekta. Ritningar som inte är korrekta skapar svordomar när vi ska underhålla eller bygga om.

Behovsanalys

Är ni nyfiken på en offert?

Vi är redo att hjälpa till och skapa mer värden i byggbranschen tillsammans med er.
Dra iväg ett mejl så hörs vi!