Automatisera arbetet kring underhållsplaner

Går det att automatisera och effektivisera arbetet med underhållsplaner? Absolut! Arbetet med underhållsarbetet tar upp en stor del av förvaltarens vardag och mycket tid går åt att få kontroll och att göra beräkningar. Ett arbete som i många fall sker manuellt.

Vad krävs för att effektivisera arbetet med underhållsplaner?

För att kunna effektivisera arbetet med underhållsplaner krävs det att man har en 3D modell av fastigheten. Vilken detaljnivå 3D modellen behöver ha beror på hur mycket man vill utnyttja denna metod. Vill man kunna skapa automatiserade underhållsplaner över hela fastigheten och alla dess tillhörande komponenter krävs en högre detaljnivå av 3D modellen vilket är värdefullt även i andra processer.

Vi rekommenderar alltid att 3D scanna fastigheten inför en 3D modellering och att inte utgå ifrån befintliga ritningar som oftast är inkorrekta. En 3D modell är en livslång investering och kommer att användas hela fastighetens livslängd och effektivisera många effekter på vägen bara den är korrekt. Det är värt att göra en 3D scanning inför modelleringen av flera anledningar:

  • Man får korrekt underlag vilket är a och o för att allt kommande arbete ska bli korrekt, t ex undehållsplanerna.
  • En 3D scanning, en så kallad digital uppmätning, är en liten kostnad vid framtagande av korrekt underlag och i jämfört med den korrekthet det leder till i kommande processer. Fel information är dyrare i kommande processer än att göra rätt ifrån början.
  • Det underlättar modellerarens arbete väldigt mycket att utgå från scannerns underlag vid modelleringen. Dels för att punktmolnet används som en skiss och dels för att modelleraren kan göra digitala platsbesök och mäta i LGS filen när funderingar uppstår.

Varför räcker det inte med digitala ritningar?

Skillnaden mellan en 3D modell och digitala ritningar är att 3D modellen innehåller komponenter med information, en ritning innehåller bara sträck. Utifrån informationen om komponenterna kan dator mängda och göra beräkningarna åt oss. Utan den informationen finns det inget för dator att beräkna, där av kan ritningar bara användas för manuella processer.

Hur fungerar en automatiserad underhållsplan?

Genom att vi har en 3D modell med komponenter som innehåller information om mått, antal och egenskaper som varumärke och produktinformation kan vi låta datorn mängda åt oss vilket går på ett par minuter. Vill vi t ex ha med ett fönsterbyte i underhållsplanen kör vi 3D modellen i en programvara som mängdar år oss. Vi ber datorn ta fram en mängdlista på alla fönster och på ett par minuter har vi en färdig lista över alla fönster, vilka olika typer det finns och vart i fastigheten de olika fönstren befinner sig. I samma program kan vi sedan be datorn göra en kalkyl för vad materialet kostar vid ett fönsterbyte utifrån dagens prislistor.

Handpåläggningen blir sen att föra in informationen i underhållsplanen och att tidsbestämma när det finns ett behov att genomföra underhållet.

Kostnaden för entreprenaden

Om man ska anlita hjälp för att genomföra underhållet har vi korrekt underlag inför upphandling av konsult och entreprenad. Inte bara har vi automatiserat arbetet, vi har även korrekt information när datorn samlat in underlaget åt oss utifrån den korrekta 3D modellen.

Mimmi Berg

Vill ni veta mer?

Låter det intressant? Hör av er så berättar vi mer!

Mimmi Berg

072-247 94 00

Mejla oss

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *