Vi behöver dig ombord!

Vi söker flera som vill vara med och skapa platser att längta till och söker dig som har kunskap inom bygg, vvs eller arkitektur och som är redo för nästa kliv i sin utveckling.

Vi skapar utifrån ett livscykelperspektiv där vi jobbar utifrån helheten och inte i stuprör. Den horisontella cirkeln! Vi ser till att varje projekt, oavsett litet eller stort står på en stabil grund och använder vår kunskap till att förenkla, förbättra och effektivisera. Vi är ledande på marknaden i effektiva arbetssätt med hjälp av digitala verktyg. Vi identifierar tidigt svordomarna som sparar kostsamma revideringar i både tid och pengar.

Vi brinner för att skapa mer värde för byggbranschen och att kunna bidra till hållbarare processer. Både för miljön med mindre svinn och minder utsläpp, för hållbara budgetar och hållbara arbetsförhållanden.

Planör består av innovativa och kreativa människor med kompetenser in-house som täcker hela byggprocessen, med ett digitalt mindset och en rejäl dos jävlaranamma som har växlarna för att ro vilket projekt som helst i land.

Har du detdär jävlaranammat? Välkommen till Planör!

Planör i siffror

Omsättning
miljoner
Anställda
stycken
Genomförda uppdrag
stycken tom 2022

Kontor

Vårt fokusområden sträcker sig längst med västra Sverige från Malmö upp till Göteborg med omnejd där vi sprider vårt evangelium. I dagsläget har vi 3 kontor som vi utgår ifrån men inte är bundna till. Med digitaliseringen är vi flexibla och anpassningsbara och kontorets geografiska placering hindrar oss inte ifrån att varken hjälpa beställare eller ta hjälp av andra kompetenser inom företaget på längre avstånd.

Därför annonserar vi endast efter tjänster och inte vid ett specifikt kontor. Med dagens oändliga möjligheter för att samarbeta på distans låser vi inte dörrarna för att rätt människa inte bor vid ett specifikt kontor.

Malmö
- Det var här allt började


Det var i Malmö startskottet gick när Planör grundades 2010 vilket också är förklaringen till att stab och administration finns här.

Avståndet hindrar inte oss ifrån att stötta varandra som en Planörfamilj eller ta hjälp av varandras kompetenser. Malmökontoret samarbetar lika väl med kollegor ifrån de andra kontoren som med kollegan vid bordet bredvid.Helsingborg
- Ett växande distrikt


Helsingborg växer så att det knakar! Staden gör nu stora satsningar för att bygga ut och utveckla Helsingborg. Vi har inga andra tankar och även Helsingborgskontoret ska växa.

Avståndet hindrar inte oss ifrån att stötta varandra som en Planörfamilj eller ta hjälp av varandras kompetenser. Helsingborgskontoret samarbetar lika väl med kollegor ifrån de andra kontoren som med kollegan vid bordet bredvid.Göteborg
- Starten av en ny era


Vi nöjde oss inte med Skåne, vi ville sprida Planörs evangelium bortom Skånes gränser och Göteborgarna var de som först fick känna på Planörandan. I början av 2020 öppnade Göteborgskontoret som tagit för sig nästan oförskämt bra. Idag har vi expanderat kontroet 3 gånger för att få plats i vårt skapande av platser att längta till.

Avståndet hindrar inte oss ifrån att stötta varandra som en Planörfamilj eller ta hjälp av varandras kompetenser. Göteborgskontoret samarbetar lika väl med kollegor ifrån de andra kontoren som med kollegan vid bordet bredvid.Planörs kultur

En Planör ligger alltid i framkant och ser visionen "att skapa platser att längta till" i allt en tar sig an. En tänker smart och tar sina beslut med både hjärna och hjärta, och har ett jävlaranamma när det krävs för att ro både små och stora projekt i hamn. Vi delar gärna med oss av vår vardag och här är en lite inblick.

Planör årsbok 2022

Årsbok 2022

Omslag till Planörs Hårdmjuka styrning

Hårdmjuk styrning

Martin Carlström

OBM - Martin CarlströmRätt beteende och rätt bemötande skapar välmående och välgående arbetsplatser!I mer än tio år har jag arbetat med OBM, Organizational Behavior Management och mitt svar på frågan "Vad är OBM?" har kommit att förändras under dessa år. Till en början var jag noggrann med att försöka förklara hur OBM var tillämpningen av den vetenskapliga disciplinen beteendeanalys och hur jag vilade mig på hundra år av forskning i min praktik. Allt eftersom åren har gått och min erfarenhetsbank har fyllts på så har jag de senaste åren snarare valt att lyfta fram de resultat som OBM skapar i organisationer.


Det första du kommer att lägga märke till i en organisation som arbetar med OBM är hur människor där pratar om viktiga saker som utveckling, prestation och välmående. Istället för att använda floskler eller luddiga begrepp så pratar de om vad som behöver GÖRAS för att nå sin mål. De pratar om beteenden:


Vilka beteenden tar oss dit vi vill?

Hur skall vi göra för att påverka dessa beteenden?

I dessa organisationer är inte kollegorna "lata", "slarviga" eller "otrevliga", de är å andra sidan inte heller "ordentliga" eller "trevliga". Allt detta är etiketter som vi sätter på människor, som riskerar att låsa in dem i fack som är svåra att ta sig ut ur. Inom OBM pratar vi hellre om vad människor GÖR än vad de ÄR, dvs beteenden som vi kan observera och ge feedback på. Beteenden kan vi ändra på och det är nyckeln till att lyckas med förändringar.


Martin driver konsultföretaget Havinder&Carlström Organisationspsykologer AB, han är författare till boken "Från ord till handling, framgångsrikt förändringsarbete med OBM" och har samarbetat med Planör sedan 2015.


Vad du förmodligen också kommer att lägga märke till är hur personer på arbetsplatsen förhåller sig till varandra. Jag brukar säga att organisationen förtjänar de beteenden som finns där. De finns där för att vi uppmärksammar, uppmuntrar eller tillåter dem. Om dessa beteenden leder oss fel så behöver vi kollektivt fundera över hur vi kan få nya, mer funktionella, beteenden att etablera sig. Detta gör vi genom att ändra på hur vi bemöter varandra. Vi får helt enkelt ändra på vilka beteenden vi uppmärksammar och uppmuntrar och ge mer uppmärksamhet till nya önskvärda beteenden och mindre uppmärksamhet till de gamla och dysfunktionella beteendena. Detta kallas för positiv förstärkning och motsatsen till detta är negativ förstärkning där vi istället försöker få till förändring genom att springa runt och leta efter fel.


Ledare som kan sin OBM vet att principen: 5 gånger mer positiv förstärkning än negativ förstärkning leder till mer välmående och högpresterande arbetsgrupper. När du ser dessa ledare praktisera denna princip så ser du ledare som aktivt letar efter och återkopplar de positiva exemplen. Samtidigt är de skickliga på att ge feedback på det som inte funkar och få till förändring genom att ställa frågan "Vad är problemet?" och involvera gruppen i konstruktiva lösningsförslag. Dvs förslag på beteenden som tar gruppen vidare.


Slutligen kommer du se att OBM får arbetsplatsen att funka med sin omvärld. Genom att ständigt fundera över vilka beteenden som gör arbetsplatsen bättre och hur dessa beteenden kan påverkas genom bemötande så skapas ett utrymme för att testa nya beteenden. Om de beteenden som vi valt att förändra inte leder till önskade effekter så får vi fundera över nya beteenden. På så sätt blir OBM en viktig del av arbetet med kontinuerliga förbättringarna och lägger en viktig grundsten för en organisation som är villig att förändras.


OBM = Rätt beteende och rätt bemötande skapar välmående och välgående arbetsplatser!

OBM Martin

Martin Carlström

Leg. Psykolog och Organisationskonsult


Ebbe Asp

Intervju - Ebbe Asp


Ebbe Asp - En Planör med Hjärta, hjärna och Jävlaranamma på rätt ställe!Vem är Ebbe asp och vad är din roll på Planör?

Jag är Gruppchef på Malmökontoret och Teamledare för Bygg. I mina projekt är jag projektledare, kontrollansvarig och byggledare.Hur ser en arbetsdag ut?

Jag är oftast på kontoret kl. 08 och därefter är ingen dag den andre lik. Högt tempo och bred variation, det är en väldigt stimulerande arbetsplats.Vad gör att du trivs på ditt arbete?

Alla utmaningar som jag har äran att hantera tillsammans med mina goa kollegor. Det finns mycket engagemang, höga växlar och vi har väldigt roligt tillsammans.Hur har du utvecklats under dina år på Planör?

Från 0-100. Eller 100 blir först på min dödsbedd men typ så.Hur tycker du att OBM slår igenom på Planör som arbetsplats?

Det hjälper till att skapa en tydlighet mellan oss kollegor och ger oss ett strategiskt verktyg i våra uppdrag.Hur skulle du beskriva Planörs uttryck "Hjärta, hjärna och jävlaranamma"?

Hjärta - Vi bryr oss
Hjärna - Vi tänker smart
Jävlaranamma- Vi tar oss igenom och i mål.Sammanfatta Planör med 3 ord:

Hjärta, Hjärna, Jävlaranamma
ebbea

Planörs erbjudande

Planörs arbetssätt

Planör erbjuder konsulttjänster med kompetens som sträker sig från första skedet till förvaltning. Med så bred kompetens under ett och samma tak kan vi lära av varandra, ha snabba kommunikationsvägar och säkra kvalitén av leveranserna på en annan nivå.

För oss är det standard, om beställaren tycker detsamma, att skanna en befintlig fastighet för att få korrekta underlag. Att använda 3D modeller är självklart, oavsett ny eller ombyggnad, och att maximera nyttan av den med ett livscykelperspektiv. Det innebär att vi från första idé börjar jobba i modellen som kan följa med ända till förvaltningen. På vägen dit har den fyllts på med all information som rör fastigheten, sedan optimeras den för att effektivisera underhåll och drift av fastigheten.

Vi ligger alltid i framkant! Det som var nyhet igår är ibland redan passé idag. Vi jobbar med snabba puckar och är anpassningsbara. Vi har en hög digital mognad och är branschledande med hur vi använder tekniken och de digitala verktygen. Vi utvecklar vårt utbud och vårt arbetssätt hela tiden för att effektivisera och leverera över förväntan.

Det geografiska avståndet sätter inga krokben på vårt samarbete inom hela Planörfamiljen. Vi är duktiga på att anpassa oss för att hjälpa till där vår kompetens behövs, oavsett vart vi befinner oss.

Sista steget!

Skicka in ansökan så hörs vi!
Bifoga gärna CV och några rader om vem du är.