Almedalen 2022

Vi ser fram emot att föra förändrande dialoger tillsammans med er!

På Clarion hotell i Visby skapar Planör en plats att längta till under almedalsveckan för den innovativa, framtidssökande och hållbarhetmedvetna. Under eftermiddagen den 5 Juli fylls lokalen på Clarion Visby av innovativ och lösningsorienterad anda när vi går in i temat Hållbart byggande och förvaltning. Ett par seminarium som går hand i hand men som även kan upplevas var för sig kommer att lyfta de största bristerna och dess lösningar inom bygg och förvaltningsskedet. En tung gemensam nämnare för de kostsamma fel, brister och skador samt de höga CO2 utsläppen bygg och fastighetsbranschen står för är bristen på samordning. Läget är akut med vår överkonsumtion av jordens resurser och dagens skenande priser, vi måste mötas och föra dialoger mellan varandra för att öka vår samordning och finna lösningarna.

Varmt välkomna till dialoger för våra framtida generationer hållbara fastighetsbyggande. Nedan ser ni vårt program. Pga lokalens storlek finns begränsat antal platser, säkra er plats genom att anmäla er i förväg.

14:00-14:30 | Otto Åkerberg, Granlund

Hur kan vi med hjälp av digitaliseringen driftoptimera och göra fastighetsförvaltningen mer hållbar?

Med ökade priser för både el, material och räntor så är drift och underhållsfrågan mer central än någonsin för fastighetsägare samtidigt som vi ska minska de 21% koldioxidutsläpp branschen står för. Vi måste hitta effektivare och hållbarare arbetssätt även efter byggnationen, vid förvaltningen.

Otto Åkerberg, regionchef för Europa har svar på allt som rör effektivisering och optimering av fastigheters drift och värdeinvesteringar. Han kommer att lyfta frågor kring ESG och besvara frågan hur vi kan driftoptimera och driva en mer hållbar fastighetsförvaltning med digitaliseringens hjälp.

15:00-15:30 | Patrick Johnsson

Vad behövs för att vi ska driva miljövänligare och ekonomiskt hållbarare byggprocesser?

Fastighets- och byggbranschen står idag för ca 21% av Sverige totala CO2 utsläpp. Samtidigt slösar branschen mycket resurser pga fel, skador och brister. Vi måste finna bättre arbetssätt för att processerna ska bli hållbarare både för miljön och ekonomiskt. Hur ska vi ta vårt ansvar?

Patrick Johansson från Planör har en stor insikt i cirkulär ekonomi och hållbarhet genom digitala byggprocesser med en bakgrund från Cadcraft AB och Autodesk. Han kommer att lyfta frågor kring hållbara byggprocesser, de brister som finns idag och dess lösningar.

AVECK_ARR_logo_2022

Program 5 Juili

Plats: Clarion Hotel Wisby, "Häggsak rummet"
Anmälan: Klicka här

14:00-14:30
Hur kan vi med hjälp av digitaliseringen driftoptimera och göra fastighetsförvaltningen mer hållbar?

14:30
Mingel digital fastighetsförvaltning

Plats: Clarion Hotel Wisby, "Häggsak rummet"
Anmälan: Klicka här

15:00 - 15:30
Vad behövs för att vi ska driva miljövänligare och ekonomiskt hållbarare byggprocesser?

15:30
Mingel hållbara byggprocesser

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter