Fastighetsutveckling på Abonnemang

Värdeökande insatser utan en investering - från 2kr/kvm

Bli fullt digitala från 2kr/kvm

Vi erbjuder fastighetsägare fastighetsutveckling på abonnemang för lättare värdeökande investeringar i fastigheten. Få full kontroll, minska driftkostnaderna och öka värdet av fastigheten i samma takt med vårt abonnemang som om ni gjort en direkt investering. Fördelarna är lägre kostnad per månad där betalning sker i takt med avkastningen och alla besluten tas med tidens gång. Stora beslut blir enklare att ta då ni kan vara flexibla utifrån vad som sker i omvärlden och kostnaden betalas per månad som en del av driften.

2020 bröt en pandemi ut i världen som följts av andra oroligheter som gör att samhället befinner sig i en situation där vår omvärld kan ta en tvärsväng från ena dagen till den andra. Följderna har blivit att vi har en hög inflation och att vi lever med en ekonomisk oro vi inte känt sedan 80-talet, bygg- & fastighetsbranschen har dragit i handbromsen och fastigheterna blir lidande.

Oavsett hur hårt vi drar i handbromsen slutar inte fastigheterna att brukas och livet som brukar fastigheten stannar inte. Vi har blivit experter på att anpassa oss sedan pandemin bröt ut och nu är det dags igen, vi erbjuder nu en ny lösning för att fastighetsägare ska kunna fortsätta förvalta sina fastigheter hållbart och kostnadseffektivt.

6

Hur ser ett abonnemang ut?

Abonnemanget bygger på en stabil grund där Planör 3D laserscannar fastigheten och tar fram korrekt underlag samt modellerar en modell innehållande rätt KVM, BOA, LOA, A-TEMP samt Sektions – & planritning. Nu har fastighetsägaren en korrekt grund att driva sin förvaltning utifrån vilket är basutbudet.

Här ifrån är det enkelt att utveckla sitt digitala arbetssätt och koppla på ett molnbaserat fastighetssystem för att optimera drift och hantering eller genomföra en om/tillbyggnad utifrån korrekt underlag och automatiserad kalkyl och planering. Abonnemanget bygger på hur många steg i digitaliseringen man vill ta och priset beräknas på antal kvm.

Magnus brink utan bakgrund

Vill ni veta mer om fastighetsutveckling på abonnemang?

Har du några frågor eller är ni intresserade av vår abonnemangsform och hur ni skulle kunna ha nytta av det?

Vinsterna med ett abonnemang

1 månadskostnad istället för 1 stor investering

En investering kan kännas tung rent ekonomiskt eller till och med, som i dagens läge, ej genomförbart. Men med ett abonnemang läggs kostnaden på driftkostnaden och månadsvis vilket underlättar den ekonomiska biten av investeringen.

Flexibilitet i samband med omvärldens förändringar

Med ett abonnemang kan fastighetsägaren vara mer flexibel i sina beslut, i och med att vi samarbetar över tid och tar besluten vart eftersom. I en föränderlig omvärld som snabbt kan ta nya svängar kan beslutsfattare hänga med och även dom svänga om snabbt.

Få full kontroll över era fastigheter från 2kr/kvm

Vi 3D laserscannar fastigheten och tar fram korrekt underlag samt modellerar en modell innehållande rätt KVM, BOA, LOA, A-TEMP samt Sektions – & planritning. Nu har fastighetsägaren en korrekt grund att driva sin förvaltning utifrån vilket är basutbudet.

Sänk era driftkostnader

Med full kontroll över fastigheterna kan vi göra korrekta optimeringar och ta fram rätt underlag för hyressättning m.m. Korrekt planering och optimering sänker driftkostnaderna och även effektivare projekt.

Vill ni veta mer eller ha en offert?

Vi är redo att hjälpa till och skapa mer värden i byggbranschen tillsammans med er.
Fyll i formuläret så hörs vi!

Full kontroll och enkel översikt med ett molnbaserat fastighetssystem

Att integrera modellen i en molnbaserad FM plattform effektiviserar arbetsflödena, garanterar korrekt optimering samt att man har full kontroll över sina fastigheter. Med allt samlat rörande drift, underhåll och dokumentation på 1 och samma ställe förenklas översikten och eliminerar kostnader som uppstår pga brister i planering och kontroll.

I plattformen och kopplat till objekt i modellen nås enkelt underhållsplan, skötselplan, serviceavtal, garantiavtal, komponentinformation, historik m.m. Med ett knapptryck nås all information som rör en fastighet, en yta eller en komponent oavsett vart man befinner sig via en mobil, platta eller dator.

Ett digitalt arbetssätt minskar resor för att kolla upp information, minimerar tid att leta, gör att beslut fattas utifrån korrekt underlag och optimeringar blir korrekta för att minska kostnaderna och öka värdet av fastigheterna. Att arbeta digitalt i förvaltningen gör att vi på Planör även i vår tur kan leverera maximal kvalité av våra leveranser till beställaren då underlaget vi utgår ifrån är korrekt samt att vårt arbete blir väldigt mycket mer tidseffektivt vilket minskar kostnaderna.

Ett digitalt arbetssätt minskar resor för att kolla upp information, minimerar tid att leta, gör att vi kan fatta beslut utifrån korrekt underlag och optimera rätt för att minska kostnaderna och öka värdet av våra fastigheter. Att arbeta digitalt i förvaltningen gör att vi även i vår tur kan leverera maximal kvalité av våra leveranser till beställaren då underlaget vi utgår ifrån är korrekt samt att vårt arbete blir väldigt mycket mer tidseffektivt vilket minskar kostnaderna.

6

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter