Prästkrage

Glad Midsommar! – Hur klarar vi oss bäst från regnet?

Glad midsommar önskar hela gänget från Planör! Som alltid ligger vi stege före och förutser de svordomar som kan komma, och regn på midsommar är näst intill tradition, lika så att svära över det. Här har vi en väl kalkylerad lösning för hur du klarar dig bäst undan! Hoppas att det är till nytta!

Ökade byggkostnader

Hur ska branschen hantera senaste årets ökade byggkostnader på 12,2%?  

Ökade byggkostnader – Rykande färska siffror från SCB* visar att byggkostnaderna har ökat med 12,2% från april 2021 till april 2022. Det är enligt SCB den högsta siffran under ett årsintervall sedan maj 1981. Det är främst de ökade kostnaderna av byggmaterial som gör att siffran skjuter i höjden. Men även transport, drivmedel och elkostnader …

Hur ska branschen hantera senaste årets ökade byggkostnader på 12,2%?   Läs mer »

Vad är teknisk förvaltning?

Teknisk förvaltning går ut på att optimera Teknisk förvaltning ansvarar för all drift av fastigheten och att optimera den. Här ingår fastighetsskötsel, lokalvård och underhållsåtgärder samt administration. Den som jobbar med dessa frågor kallas för fastighetsförvaltare och i uppgifterna ingår såväl tillsyn av fastigheten och planering av underhåll, samt kommunikation och förhandling med leverantörer. Det …

Vad är teknisk förvaltning? Läs mer »

Kontorslokal

Vad är Fastighetsutveckling?

Vad är Fastighetsutveckling? Fastighetsutveckling är ett vitt begrepp och kan innebära utveckling och utbyggnad av alltifrån delar av en byggnad till hela områden som ska utvecklas. Processens syfte kan vara att öka värdet av fastigheten, förbättra driftnetto eller att byta eller utveckla verksamheten som äger rum i fastigheten. När man önskar göra en förändring så …

Vad är Fastighetsutveckling? Läs mer »

Implementering

Underhållsplaner, vad är det?

Vad är en underhållsplan? Precis som det låter så är underhållsplaner en planering av fastighetens kommande och framtida underhållsbehov. Den innehåller vad som behöver göras, när det ska göras och hur mycket detta kommer att kosta. I en hållbar fastighetsförvaltning så är underhållsplaner ett av de viktigaste verktyetg för fastighetsägaren. Underhållsplaner planeras för flera år …

Underhållsplaner, vad är det? Läs mer »

Kontrollansvarig KMA

Vad är KMA?

KMA plan Vad står KMA för? KMA står för Kvalitét, Miljö och Arbetsmiljö vilka ofta samordnas och då benämns som KMA. Vad är det? KMA är ett arbete som genomsyrar organisationen samt hela processen och där man systematiskt arbetar för att hålla en hög kvalité genom att minimera risken för att fel ska uppstå, att …

Vad är KMA? Läs mer »

Bas P Bas U - Lyftkran

Vad är Bas p och Bas u?

Bas står för ByggArbetsmiljöSamordnare, P står för planeringsfasen och U står för utförandefasen. Byggprocessen delas in i 2 olika faser ur ett arbetsmiljöperspektiv och där av finns både P och U. I ett byggprojekt är det många aktörer och discipliner som är involverade, för att minimera riskerna pga okunskap och missförstånd mellan aktörerna ska en …

Vad är Bas p och Bas u? Läs mer »

Vad är en kontrollansvarig?

Vad är en kontrollansvarig (KA)? Den kontrollansvariges (KA) primära uppgift är att stötta och kontrollera att projektet uppfyller de lagar och krav som finns i byggstiftningen. KA hjälper byggherren att ta fram en kontrollplan och se till att den följs. Hen ska även vara med vid tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller som sedan är …

Vad är en kontrollansvarig? Läs mer »

Drönarflygning - Drönarpilot

Vad är en drönare?

Vad är en drönare? Drönare är en farkost utan en pilot ombord, med andra ord så står piloten på marken. Drönaren finns i många olika storlekar och ändamål samt avancerad teknik. Det finns många användningsområden alltifrån mer vardagliga områden som foto och film, till räddning och export till krigsföring. Inom bygg och fastighetsbranschen sträcker sig …

Vad är en drönare? Läs mer »

medarbetarintervju

Vad är en behovsanalys?

Vad är en behovsanalys? Vid uppstart så gör vi en undersökning om varför vi vill göra en förändring där vi sedan preciserar mål och behov, detta kallas för att göra en behovsanalys. Utifrån behovsanalysen kan vi sedan specificera vilka förutsättningar som finns, vilka krav som ska ställas och vilka villkor och kriterier som behöver lyftas …

Vad är en behovsanalys? Läs mer »

Vad gör en BIM samordnare?

Vad gör en BIM Samordnare?

BIM och BIM samordnare är ingen ny yrkesroll eller ett nytt begrepp, ofta har BIM samordnaren en central roll i att följa digitaliseringen och att alltid ligga i framkant med att effektivisera och utveckla arbetet vilket gör att rollen alltid är aktuell inom det senaste. Idag är BIM väldigt digitalt och utgår från 3D modellen, …

Vad gör en BIM Samordnare? Läs mer »