Trappa

5 steg för holistisk energihantering


Energihantering – Ibland kan anmärkningsvärda energibesparingar göras av en städare. Ibland kommer företagets intranät att göra samma sak. Nyckeln är att veta vad man ska göra, när och var.

Jag har pratat om en 5-stegs process för energihantering ett tag. Stegen är:

  • Mät, analysera och reagera
  • Optimera
  • Investera och underhålla
  • Dela informationen
  • Upprepa

Genom att titta på listan ovan kan du se att det är mer ett helhetsgrepp där alla måste vara engagerad. Som jag ser det så finns det inte en korrekt ordning att göra detta på förutom att man alltid ska börja med att mäta energiförbrukningen för att få en basförbrukning.

1. Mät

Idén med att mäta är enkel. Mät och jämför förbrukningen och försök hitta avvikelser och trender. Den här delen är enkel och skulle till och med kunna göras med Excel men för att kunna få graddag jämfört med förbrukningen behöver du en ordentlig programvara för det. Det andra skälet till att mäta är att kunna följa upp om genomförda besparingsåtgärder har haft någon effekt på energiförbrukningen. Att mäta hjälper inte om man inte reagerar på hittade avvikelser.

2. Optimera

Optimering innebär vanligtvis att man optimerar de tekniska systemen utifrån byggnadens behov, till exempel är det ingen mening att ha luftbehandlingsaggregat i full effekt 24/7. Ett annat bra exempel är att man ställer in en värmepump. Jag har hört folk säga att man kan uppnå 30 % besparingar genom att optimera systemen. 30 % är mycket jämfört med kostnadsrelaterade.

3. Investera och underhålla

Att investera i mer energieffektiv teknik är ett sätt att nå hållbarhetsmålen. Att byta ut tillgångar eller investera i ny teknik medför vanligtvis en kostnad. Men eftersom det är en investering borde detta också vara affärsmässigt meningsfullt. En sak som till viss del glöms bort är att underhåll är ett viktigt sätt att spara energi. Mina kollegor i Mellanöstern gjorde en gång en energibesiktning i ett bostadskvarter i Dubai. De märkte att kyltornen inte hade städats på ett tag. De lät tornen städas och det sparade 30 % på elen.

4. Dela informationen

Vi gjorde en undersökning för några år sedan om det finns en viss påverkan på energiförbrukningen genom att dela med sig av energiinformation och åtgärder för att spara energi till användarna av en byggnad. Baserat på resultaten märkte vi att det fanns en besparingseffekt på 2 % genom att dela information till hyresgästerna och andra användare i byggnaden. 2 % verkar inte mycket, men med tanke på att denna insats inte kostar så mycket så är 2% väl värda att räkna med. Huvudfrågan är att hitta rätt sätt att engagera byggnadens användare.

5. Upprepa

Energioptimering en kontinuerlig process. Du behöver mäta och hitta avvikelser månadsvis, optimera hela tiden och sköta underhållet.

Ett sammanfattande tips för er energihantering, skaffa en ordentlig programvara för att hantera hela processen. Alla de 5 sakerna kan göras utan några mjukvaruverktyg men att följa upp allt med hjälp av en programvara är mycket enklare. Granlund Manager har moduler för alla dessa saker som nämnts ovan som Planör kan hjälpa er att implementera via deras digitala fastighetsförvaltning. Energiförbrukningen mäts, följs upp och avvikelser finns i Energimodulen. Avvikelser och små anteckningar läggs till i modulen underhållsanteckningar. Optimering görs i modulen Building Analytics. Investeringar läggs till och följs upp i modulen Långsiktighetsplan. Underhållsuppgifter följs upp i underhållsmodulen och energiinformation delas med hjälp av vårt Dynamic Reporting-verktyg.

Skriven av Otto Åkerberg, Regionchef på Granlund Manager

Med över 15 års erfarenhet som konsult, specialiserad på driftsfasen av byggnader vet Otto vad han pratar om. Planör har ett nära samarbete med Otto och Granlund Manager i vår utveckling av och tjänster inom digital fastighetsförvaltning.


Vill ni utveckla ert sätt kring energihantering och optimering?

Magnus Brink berättar gärna mer om vår digitala fastighetsförvaltning

Mejl: magnus.brink@planor.se
Telefon: 073-901 75 21

Läs mer om Digital fastighetsförvaltning hos Planör FM


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *