3D scanning

3D scanning är vårt säkraste vapen när vi ska få korrekt information om en fastighet. Det är även otorligt tidseffekttivt och det material vi får med oss från scanningen är användbart i många led.

3D scanning ser det ögat missar

Att uppnå högre noggrannhet och mer korrekta mått än vad 3D scannern gör är idag inte möjligt. Med en precision på mm och 360 graderas vy så får vi med varenda detalj.

Korrekt underlag från scannern skapar de bästa förutsättningarna när vi ska skissa nya ritningar eller modellera inför ett projekt. I vissa fall är målet att bara ta fram korrekta ritningar inför kommande underhåll och andra gånger är det startskottet för en om eller tillbyggnad.

Hur lång tid tar det att 3D scanna? 

Hur lång tid det tar beror på byggnad och dess innehåll, stora öppna ytor går snabbare än en byggnad med flera mindre rum. Scannern placeras ut på olika punkter som scannas och varje punkt tar ca 1 1/2 min.

T ex så tar lagerlokaler på 5000kvm ca 2 dagar att scanna och ett lägenhetshus med flera mindre rum och trappuppgångar tar ca 1 vecka. Det går betydligt mycket snabbare att scanna än att mäta för hand med en lasermätare.

Varför ska man göra en 3D scanning?

Det finns många fördelar med 3D scanningen, några exempel är:

 • Vi får korrekta mått inför skiss och modelleringsarbete.
 • Vi får ett bildunderlag med 360 graders vy som går att navigera runt och mäta i.
 • Minskade resor till fastigheten.
 • Scannerns underlag används som en mall vid skiss och modellering där vi lägger scannern underlag i botten och sedan kalkileras modellen ovanpå. Vi får då exakta mått av fastigheten.

Vill du veta mer eller vill ha en offert?

Vi är redo att hjälpa till och skapa mer värden i byggbranschen tillsammans med er.
Dra iväg ett mejl så hörs vi!

LGS filer - Besök fastigheten digitalt

Vid scanning skapas ett så kallar punktmoln, varje punkt är en scanningspunkt och alla punkter sätts ihop till en lik karta. Sedan kan man navigera runt mellan punkterna för att gå runt i fastigheten digitalt och även mäta direkt på skärmen.

Från det att vi varit ute och scannat till att vi kan navigera runt i punktmolnet har vi gjort väldigt lite handpåläggning och det är mest datorn laddningstid det hänger på hur snabbt vi har materialet. Från det att vi sätter in minneskortet i datorn från scannern gör vi ett par knapptryck tills punkmolnet är klart. Med andra ord är det väldigt enkelt att få fram digital navigering.

Vad används LGS filerna till? 

 • Vid skiss och modellering är detta vårt underlag vi kan gå tillbaka och kolla på vid oklarheter, vi kan gå in i LGS filerna för att se t ex:
  • Befintlig installation
  • Mäta detaljer
  • Är det en dörr eller en öppning?
 • Vi minskar resor och sparar tid genom att kunna öppna upp LGS filen istället för att åka till fastigheten för att få savar på våra frågor.
 • Vi kan genomföra byggmöten på distans, genom att scanna vissa skeden ute på arbetsplatsen behöver bara 1 tas sig till platsen. Sedan möts vi via t ex Teams och kan tillsammans kolla runt på byggplatsen digitalt.
3D scanning - Punktmoln
Punktmoln

Andra tjänster som kanske intresserar dig