3D modellen

Ett konstant informationsflöde, med digtial tillgång oavsett vart du befinner dig och ett hårt grepp om processens klimatavtryck

Genom hela livscykeln - Hållbart byggande

3D modellen är en modellering av er fastighet, den kan visualisera er vision vid nyproduktion eller avspegla er befintliga fastighet och är väldigt användbar vid om och tillbyggnad. En 3D modell kan vara väldigt enkelt uppbyggd eller väldigt väl detaljerad, hur modellen ska se ut beror på beställarens behov och vilka mål man har med fastigheten genom livscykeln.

3D modeller i enheter

3D modell som värdehandling - Tidiga skeden

Modellen förenklar genom att samla all information på 1 ställe och av sin dynamiska design som är enkel att forma om. Genom att ta till denna teknik redan i tidigt skede vid första skiss sparar vi mycket tid med hjälp av den automatisering som 3D modellen assisterar oss med. Alla handlingar som tas fram i tidigt skeden kan tillhandahållas av modellen och modellen bli värdehandlingen vid bygglovsansökan och upphandlingar.

3D modell som mötesplats - Projektering

När de olika disciplinerna ska samarbeta vid projekteringen blir hela processen enkel och säker. Alla discipliner, som t ex el och vvs, arbetar i samma 3Dmodellen digitalt där de projekterar sina installationer direkt i 3D.

3D modeller assisterar oss genom att identifierar alla krockar (kollisionskontroll) mellan installationer och design, men även kvalitéts och lagkrav som inte uppfylls. I en modell med 3D visualisering är det enkelt att se de kollisioner som skett. Modellen kan även användas i tidsplanering, kalkylering, och exempelvis kontroll av BBR, tillgänglighets krav.

Exempel: på en 2D ritning ser du inte med ögat om ventilationskanalerna är ritade i samma höjd som håltagningen. i en 3D vy ser du enkelt om håltagningen stämmer överens med kanalerna när du snurrar runt modellen och tittar ur alla vinklar. 

BIM samordning - Kollisionskontroll krock

Vill du veta mer eller vill ha en offert?

Vi är redo att hjälpa till och skapa mer värden i byggbranschen tillsammans med er.
Dra iväg ett mejl så hörs vi!

3D modeller i enheter

Högre förståelse på byggplatsen - Entreprenad

I 3D modellen ligger alla ritningar som vid behov används på byggplatsen. När man använder 3D modellen som bas till ritningarna får alla den senaste informationen, inklusive ritningar. Smartphones är ett ypperligt användningsbart verktyg för att nå 3D modellen, inklusive ritningar. Digitala 3D modeller skapar hög förståelse på arbetsplatsen, risker med ej uppdaterade ritningar elimineras och utskrifter som påverkar miljön minskar.

En digital tvilling - Fastighetsförvaltning

Den digitala tvillingen som bas har skapat ett oavbrutet informationsflöde igenom alla processer. När vi når förvaltningsskedet är det samma modell som används som tidigare när livscykeln nu når drift och förvaltning. Vi kan vi även samla all data och hantering från fastighetens sensorer, drift och underhållsplaner, felanmälan och kommunikation vilket gör vår digitala tvilling fullt levande och en exakt kopia av fastigheten digitalt.

Oavsett vart du befinner dig når du snabbt fastighetens status och driftcentrum. Vid extern hantering delar du lätt med dig de uppgifter om fastigheten som är nödvändiga för att lösa problemet. Vi minskar resor till och från fastigheten, optimerar driften och är förbereda på de underhåll som kommer att behöva göras och när.

Är du intresserad av att använda en digital tvilling i er förvaltning?
Läs mer hos Planör FM.

Lyssna på Pontus Böttern som tar oss igenom modellens livscykel från tidiga skeden till förvaltning.

Vill du veta mer eller vill ha en offert?

Vi är redo att hjälpa till och skapa mer värden i byggbranschen tillsammans med er.
Dra iväg ett mejl så hörs vi!