maj 2022

Ökade byggkostnader

Hur ska branschen hantera senaste årets ökade byggkostnader på 12,2%?  

Ökade byggkostnader – Rykande färska siffror från SCB* visar att byggkostnaderna har ökat med 12,2% från april 2021 till april 2022. Det är enligt SCB den högsta siffran under ett årsintervall sedan maj 1981. Det är främst de ökade kostnaderna av byggmaterial som gör att siffran skjuter i höjden. Men även transport, drivmedel och elkostnader …

Hur ska branschen hantera senaste årets ökade byggkostnader på 12,2%?   Läs mer »

Vad är teknisk förvaltning?

Teknisk förvaltning går ut på att optimera Teknisk förvaltning ansvarar för all drift av fastigheten och att optimera den. Här ingår fastighetsskötsel, lokalvård och underhållsåtgärder samt administration. Den som jobbar med dessa frågor kallas för fastighetsförvaltare och i uppgifterna ingår såväl tillsyn av fastigheten och planering av underhåll, samt kommunikation och förhandling med leverantörer. Det …

Vad är teknisk förvaltning? Läs mer »