mars 2022

Bas P Bas U - Lyftkran

Vad är Bas p och Bas u?

Bas står för ByggArbetsmiljöSamordnare, P står för planeringsfasen och U står för utförandefasen. Byggprocessen delas in i 2 olika faser ur ett arbetsmiljöperspektiv och där av finns både P och U. I ett byggprojekt är det många aktörer och discipliner som är involverade, för att minimera riskerna pga okunskap och missförstånd mellan aktörerna ska en …

Vad är Bas p och Bas u? Läs mer »

Vad är en kontrollansvarig?

Vad är en kontrollansvarig (KA)? Den kontrollansvariges (KA) primära uppgift är att stötta och kontrollera att projektet uppfyller de lagar och krav som finns i byggstiftningen. KA hjälper byggherren att ta fram en kontrollplan och se till att den följs. Hen ska även vara med vid tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller som sedan är …

Vad är en kontrollansvarig? Läs mer »

Drönarflygning - Drönarpilot

Vad är en drönare?

Vad är en drönare? Drönare är en farkost utan en pilot ombord, med andra ord så står piloten på marken. Drönaren finns i många olika storlekar och ändamål samt avancerad teknik. Det finns många användningsområden alltifrån mer vardagliga områden som foto och film, till räddning och export till krigsföring. Inom bygg och fastighetsbranschen sträcker sig …

Vad är en drönare? Läs mer »

medarbetarintervju

Vad är en behovsanalys?

Vad är en behovsanalys? Vid uppstart så gör vi en undersökning om varför vi vill göra en förändring där vi sedan preciserar mål och behov, detta kallas för att göra en behovsanalys. Utifrån behovsanalysen kan vi sedan specificera vilka förutsättningar som finns, vilka krav som ska ställas och vilka villkor och kriterier som behöver lyftas …

Vad är en behovsanalys? Läs mer »

Vad gör en BIM samordnare?

Vad gör en BIM Samordnare?

BIM och BIM samordnare är ingen ny yrkesroll eller ett nytt begrepp, ofta har BIM samordnaren en central roll i att följa digitaliseringen och att alltid ligga i framkant med att effektivisera och utveckla arbetet vilket gör att rollen alltid är aktuell inom det senaste. Idag är BIM väldigt digitalt och utgår från 3D modellen, …

Vad gör en BIM Samordnare? Läs mer »