BIM ett kort ord med stor framgång, men vad betyder egentligen BIM?

BIM, Byggnadsinformationsmodellering eller om man vill vara lite mer internationell, Building information modeling (eller management). Ett ord för en effektiv byggprocess med en 3D modell som kärnan för processen. Något vi ofta hör att branschen blandar ihop är just processen och modellen. BIM är en byggprocess där modellen utgör kärnan för allt arbete i projektet. …

BIM ett kort ord med stor framgång, men vad betyder egentligen BIM? Läs mer »