Planör Invest logga

Vi skapar platser att längta till!

Vårt uppdrag

Vi erbjuder konsulttjänster inom Bygg och Fastighetsutveckling. Med kompetens inom Planör som täcker hela byggprocessen, från tidiga skeden till förvaltning, erbjuder vi både enskilda tjänster och en helhetslösning i skapandet av beställarens visioner.

Planör består av innovativa och kreativa människor med ett digitalt mindset och en rejäl dos jävlaranamma som har växlarna för att ro vilket projekt som helst i land.

Vart i byggprocessen befinner du dig just nu?

Varför

Det går åt för mycket tid och pengar i branschen åt felproduktion och misstag som hade kunnat förhindras med en stabil grund. Vi tar ett ansvar i att utveckla arbetssätt som minskar svordomarna och där leverans sker i tid med högsta kvalité. Vi tar tillvara på digitaliseringen och utvecklar ständigt arbetssätt med digitala verktyg för att ge mer värde åt branschen.

Hur

Många tjänster 1 kontakt

Med kompetens inom Planör som täcker hela byggprocessen, från tidiga skeden till förvaltning, erbjuder vi både enskilda tjänster och en helhetslösning i skapandet av beställarens visioner. Flera tjänster, en samarbetspartner.

Den horisontella cirkeln

För att driva hållbara processer, både för budget, klimatet och individen, tar vi fasta på värdet av att jobba utifrån helheten. Vi ser varje uppdrag ut ett livscykelperspektiv där de olika faserna tar vid efter varandra men där vi samtidigt jobbar horisontellt för att alltid ligga steget före.

3D Modellen som värdehandling

Vi har ett stort engagemang i den digitala utvecklingen och ligger i framkant med att använda 3D modellen fullt ut som värdehandling i alla uppdrag vi tar oss an. Att jobba i 3D minskar felproduktion och ökar förståelsen. För att få exakta mått scannar vi alla befintliga fastigheter istället för manuell mätning där vi identifierar ett ökat värde för betsällaren.

Vi kan hela byggprocessen!

Planörs ekosystem består av 3 delar som tillsammans verkar i symbios för att maximera ert projekt.

Planör Projekt

- Arkitekt, bygg och installation

Vi är konsulter inom arkitektur, bygg och installation som täcker upp alla skeden av en fastighets utveckling. Med all kompetens in-house, säkerställer vi kvalitén med en Planör bakom varje skede och ni får bättre översikt och kommunikation i hela projektet.

Planör Digitör

- Digitala verktyg

Vår vision är att standardisera 3D modellen och dess funktionsområden genom alla skeden. Vi använder digitala verktyg för att skapa de bästa förutsättningarna för att ta fram en korrekt digital tvilling för att minska kostsamma felsteg och samtidigt minska vårt klimatavtryck.

Planör FM logga boll

Planör FM

- Digital fastighetsförvaltning

Med en välfylld 3D-modellen som underlag skapar vi en digital tvilling av ert fastighetsbestånd. Vi gör en omfattande behovsanalys och identifierar hur ni kan jobba smartare med er förvaltning. Allt hanteras på samma ställe - bl a dokumentation, ärendehantering och drift.

Karriär

Bli en Planör

Vi är mitt i en stor expansionsfas där vi söker många nya medarbetare. Som konsult i Planörfamiljen kan vi lova att du kommer att utvecklas, möta utmaningar och ha jäkligt roliga arbetsdagar!

Vad söker vi? Vad kan vi erbjuda? Hur är det att jobba på Planör?
Kom med så ska vi visa er!

Varför Planör?

Med all kompetens in-house har du alltid en engagerad Planör som förstår din affär med dig när vi tillsammans skapar platser att länga till. En Planör har ett unikt digitalt mindset och använder digitala verktyg som minskar revideringarna, som effektiviserar arbetssätten, och som sparar på både tid och pengar.
Bakom varje projekt tas beslut med både Hjärta och Hjärna och de drivs med en stor dos jävlaranamma!

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter