Planor_koncern_Logga_vit

Vi skapar platser att längta till!

Vi erbjuder projektledning och byggkonsultation genom hela byggprocessen, från idé till verklighet. Ny-, om- eller tillbyggnation, vi täcker hela byggprocessen.

Vart i byggprocessen befinner du dig just nu?

4 arbetsdagar á 8h = 32h

Tar det för oss att mäta denna fastighets alla vinklar och mått.
Hur är det möjligt?

3D laserscanning gör det möjligt! Det går inte bara fort, det blir helt korrekt också!

Vad är det unika med scannern?
  • Med ett knapptryck har scannern skannat av ett rum på ca 2 ½ minut.
  • Scannern lämnar efter en så kallad LGS fil, denna är en kopia av verkligenheten. Du kan gå runt i fastigheten digitalt och mäta direkt i filen. Måtten är exakta!
  • Man kan aldrig missa någon detalj eller ett mått, scannern fångar allt.
  • Du behöver aldrig åka tillbaka till platsen för att kontrollera något, du har allt i LGS filen på skärmen bredvid dig.
  • LGS filen används även som ett underlag vid modelleringen och skissen tas fram genom att likt kalkera. Det blir exakt!
  • Resultatet blir korrekta skisser i inte bara 2D utan även 3D, du väljer vad du föredrar!
  • Dessutom blir ritningarna digitala, de är lätta att dela med sig av och pappersåtgången minskar. Du når de direkt via en dator, padda eller telefon.

Listan kan göras lång med fördelar och det unika med scannern. Här känner vi bara på fördelarna i tidigt skede. Men en stabil grund banar väg för en mer smärtfri process hela vägen. Vi får en 3D modell som följer med fastighetens hela livstid.
Men mer om det en annan gång!

Den horisontella cirkeln är vårt arbetssätt

Vi kompromissar inte med kvalitén och säkerställer det med en bred kompetens in-house. Vi vill erbjuda en trygg hamn där det alltid finns en Planör bakom alla skeden.

Vi skapar utifrån ett livscykelperspektiv där vi jobbar utifrån helheten och inte i stuprör. Den horisontella cirkeln! Vi ser till att varje projekt, oavsett litet eller stort står på en stabil grund och använder vår kunskap till att förenkla, förbättra och effektivisera. Vi är ledande på marknaden i effektiva arbetssätt med hjälp av digitala verktyg. Vi identifierar tidigt svordomarna som sparar kostsamma revideringar i både tid och pengar.

Planör består av innovativa och kreativa människor med ett digitalt mindset och en rejäl dos jävlaranamma som har växlarna för att ro vilket projekt som helst i land.

Vi kan hela byggprocessen!

Planörs ekosystem består av 3 delar som tillsammans verkar i symbios för att maximera ert projekt.

projektboll-1

Planör Projekt

- Projektering och byggledning

Vi är konsulter genom hela byggprocessen som skapar platser att längta till. Genom att täcka hela byggprocessen in-house, säkerställer vi kvalitén med en Planör bakom varje skede och ni får bättre översikt och kommunikation i hela projektet. Vi har höga ambitioner när det gäller din fastighet oavsett nyproduktion, tillbyggnation eller ombyggnation.

digitorboll_1

Planör Digitör

- Digitala verktyg

Korrekta relationshandlingar är AoO för en optimal byggprocess. Våra konsulter jobbar med digitala förutsättningarna för att driva lyckliga byggprocesser med en digital tvilling som kärna. Vi har fått nog av dålig precision som skapar allt för många svordomar och kostsamma revideringar. Våra lösningar ger projekt hållbarare förutsättningar i både tid och pengar!

fmboll-2

Planör FM

- Digital fastighetsförvaltning

Vi hör många svordomar inom fastighetsförvaltningens värld. Vi tar steget mot digitaliseringen även inom fastighetsförvaltning för att lösa dessa! Vi bygger upp en bekymmersfri förvaltning helt enkelt. Med konsulter från Planör Projekt och Planör Digitör i ryggen har underhåll och utveckling av er fastighet aldrig varit smidigare!

Vem är Planör?

Hjärta, hjärna och Jävlaranamma

För att bli bäst måste man antingen vara extremt begåvad eller helt galen. En Planör är båda delarna. Vi siktar alltid högst, jobbar alltid hårdast och använder både hjärna och hjärta när vi tar våra beslut. För oss är inget projekt för litet eller för stort, det handlar bara om att skapa rätt förutsättningar.

Planör, bättre, personligare.

Häng med i svängarna! - Senaste nyheterna

Om oss

Att förbättra din fastighet. Det är ambitionen vi tar med oss in i varje nytt projekt. Vårt mål är att förbättra själva vistelsen för varje individ i fastigheten - att ta kombinationen miljö, ekonomi och arkitektur till en ständigt högre nivå.

Vår affärsidé är att genom engagemang och ansvarstagande fungera som en kompletterande del av din organisation. Vi lägger extra stor vikt vid att alla medarbetare är lyhörda för dina behov som beställare, såväl i personliga kontakter som i förståelsen för verksamheten som helhet. Genom att alltid använda oss av den senaste tekniken, ser vi samtidigt till att du får en snabb och effektiv leverans med maximal kvalitet för varje satsad krona.

Våra kunder är olika typer av fastighetsägare: stora statliga fastighetsägare, börsnoterade fastighetsbolag, allmännyttiga bostadsföretag, men även kunder som driver verksamhet i egna lokaler.

Handavtryck på axel
Två planörer tittar på en griffeltavla

Vårt arbetsområde beskrivs bäst som Öresund med omnejd, men vi har även uppdrag som sträcker sig längre bort. Detta hänger oftast ihop med att en rikstäckande beställare ger oss nya projekt i exempelvis Växjö, Kalmar, m.m.

Alla anställda vid Planör har relevant teoretisk utbildning. Ett annat krav är att inneha KA- och Bas P/U-certifiering. Vi på Planör har bakgrunder i både den akademiska och praktiska världen; i den senare har flera av oss även tagit aktiv del i produktionen. Vi tror att föreningen mellan dessa områden är nyckeln till ett lyckat projekt.

Planör startades 2010 av fem personer tillsammans med Ebab AB, och sedan slutet av 2012 sitter vi i nyrenoverade lokaler i Malmö hamn, sedan 2018 i Helsingborg, sedan 2019 i Kristianstad och sedan 2020 även i Göteborg. Från dag 1 har expansion varit en uttalad målsättning, något vi hittills uppfyllt med råge. Planör har hela tiden visat ett positivt resultat och vi är i dagsläget 35 medarbetare - än så länge.

Varför Planör?

Med all kompetens in-house har du alltid en engagerad Planör som förstår din affär med dig när vi tillsammans skapar platser att länga till. En Planör har ett unikt digitalt mindset och använder digitala verktyg som minskar revideringarna, som effektiviserar arbetssätten, och som sparar på både tid och pengar.
Bakom varje projekt tas beslut med både Hjärta och Hjärna och de drivs med en stor dos jävlaranamma!

Kvalitetspolicy

Med engagemang ska Planör sträva efter att ständigt utveckla genomförandet av ledning i fastighets- och byggrelaterade uppdrag. Det sker genom att ledningen löpande utvecklar vårt projektledningssystem och utbildar vår personal. Planör ska i uppdragen på ett fackmässigt sätt och med god yrkessed uppfylla våra kunders krav, mål och förväntningar på ett för Planör ekonomiskt, affärsmässigt och professionellt sätt.

Miljöpolicy

Planör ska inom fastighets- och byggrelaterade uppdrag verka för en långsiktig hållbar utveckling av miljön genom att i alla uppdrag uppmana beställaren att hantera val av byggnadsmaterial, energilösningar, återvinning/avfall som lägst enligt lagkrav.

Arbetsmiljöpolicy

Planör ska inom fastighets- och byggrelaterade uppdrag som projektledare/ projekteringsledare/ byggledare se till att arbetsmiljöplan tas fram för projektet så att gällande lagkrav som minimum uppfylls under byggnation och i färdig byggnad. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete ska vara genomtänkt och genomförbart så att ingen kommer till skada. Vi ska alla känna oss delaktiga, få utvecklas och tillsammans ständigt förbättras i vår arbetsmiljö.

Trygghet är viktigt!

-2Secure

Vi lever i en nu förtiden jäkligt komplex värld där hot och bedrägerier blir allt vanligare. Affärshemligheter stjäls, förfalskade CV gör att viktiga tjänster och positioner infiltreras och cyber-säkerheten sätts dagligen på prov.

Det som ena dagen känns säkert, kan en annan dag bli en potentiell risk. Inte bara för Planör, utan även för enskilda människor, våra viktiga medarbetare och samarbetspartners. Vi arbetar med att skapa platser att längta till, och vi tar detta med oss överallt vi går. Det innebär att det även skall finnas en trygghet överallt vi agerar. Det är ingen hemlighet att de företag som klarar sig bäst, och kan ägna sig åt sin kärnverksamhet på ett säkert och konkurrenskraftigt sätt, är de som hela tiden jobbar med riskhantering som en affärskritisk åtgärd. Som en del lika viktig som HR, Finans eller affärsutveckling.

Därför samarbetar vi med säkerhetsföretaget 2Secure, som förebygger, stödjer och hanterar de säkerhetsutmaningar som Planör kan utsättas för, för att tryggt kunna skapa platser att längta till!

Visselblåsning

Vi strävar efter att driva Planör på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller Planörs policy har vi inrättat en visselblåsartjänst. Genom detta kan anställda och samarbetspartners lämna information och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas och utreds av en extern aktör.

Tillsammans skapar vi en trygg arbetsplats att längta till!

Så lämnar du en anmälan

Du kan lämna din anmälan via hemsideadressen wb.2secure.se där du måste ha företagskoden: PLR275för att kunna logga in på Visselblåsningstjänsten.

 Visselblåsarpolicy & GDPR

Karriär

Bli en Planör

Jäklar... Vem löser det?

En Planör såklart! Anta utmaningen och bli en Planör du också! Vill du veta mer? Grymt! Nedan har du en utmaning, lösenordet skriver du in när du tryckt på knappen "Jag har löst det". När du knäckt koden finns det massor av information att ta del av och ansökan!

Löser du det?
??? , Hjärna & Jävlaranamma!
Kom ihåg stor bokstav 

Ledtråd: kika i vår Hårdmjuka styrning här nedanför.

Hårdmjuk styrning framsida

Hårdmjuk styrning

Vår hårdmjuka styrning innehåller vår ledstjärna, våra visioner och våra byggstenar. Den hjälper oss att förstå vårt syfte, våra förhållningsregler och viktiga principer.

ebbe-asp-profilbild

Medarbetarintervju - Ebbe Asp

Alla utmaningar som jag har äran att hantera tillsammans med mina goa kollegor. Det finns mycket engagemang, höga växlar och vi har väldigt roligt tillsammans


Ebbe Asp - En Planör med Hjärta, hjärna och Jävlaranamma på rätt ställe!Vem är Ebbe asp och vad är din roll på Planör?

Jag är Gruppchef på Malmökontoret och Teamledare för Bygg. I mina projekt är jag projektledare, kontrollansvarig och byggledare.Hur ser en arbetsdag ut?

Jag är oftast på kontoret kl. 08 och därefter är ingen dag den andre lik. Högt tempo och bred variation, det är en väldigt stimulerande arbetsplats.Vad gör att du trivs på ditt arbete?

Alla utmaningar som jag har äran att hantera tillsammans med mina goa kollegor. Det finns mycket engagemang, höga växlar och vi har väldigt roligt tillsammans.Hur har du utvecklats under dina år på Planör?

Från 0-100. Eller 100 blir först på min dödsbedd men typ så.Hur tycker du att OBM slår igenom på Planör som arbetsplats?

Det hjälper till att skapa en tydlighet mellan oss kollegor och ger oss ett strategiskt verktyg i våra uppdrag.Hur skulle du beskriva Planörs uttryck "Hjärta, hjärna och jävlaranamma"?

Hjärta - Vi bryr oss
Hjärna - Vi tänker smart
Jävlaranamma- Vi tar oss igenom och i mål.Sammanfatta Planör med 3 ord:

Hjärta, Hjärna, Jävlaranamma
ebbea

OBM-Martin-skuren

OBM

Martin driver konsultföretaget Havinder&Carlström Organisationspsykologer AB, han är författare till boken "Från ord till handling, framgångsrikt förändringsarbete med OBM" och har samarbetat med Planör sedan 2015.


Rätt beteende och rätt bemötande skapar välmående och välgående arbetsplatser!

I mer än tio år har jag arbetat med OBM, Organizational Behavior Management och mitt svar på frågan "Vad är OBM?" har kommit att förändras under dessa år. Till en början var jag noggrann med att försöka förklara hur OBM var tillämpningen av den vetenskapliga disciplinen beteendeanalys och hur jag vilade mig på hundra år av forskning i min praktik. Allt eftersom åren har gått och min erfarenhetsbank har fyllts på så har jag de senaste åren snarare valt att lyfta fram de resultat som OBM skapar i organisationer.

Det första du kommer att lägga märke till i en organisation som arbetar med OBM är hur människor där pratar om viktiga saker som utveckling, prestation och välmående. Istället för att använda floskler eller luddiga begrepp så pratar de om vad som behöver GÖRAS för att nå sin mål. De pratar om beteenden:
Vilka beteenden tar oss dit vi vill?
Hur skall vi göra för att påverka dessa beteenden?

I dessa organisationer är inte kollegorna "lata", "slarviga" eller "otrevliga", de är å andra sidan inte heller "ordentliga" eller "trevliga". Allt detta är etiketter som vi sätter på människor, som riskerar att låsa in dem i fack som är svåra att ta sig ut ur. Inom OBM pratar vi hellre om vad människor GÖR än vad de ÄR, dvs beteenden som vi kan observera och ge feedback på. Beteenden kan vi ändra på och det är nyckeln till att lyckas med förändringar.

Martin driver konsultföretaget Havinder&Carlström Organisationspsykologer AB, han är författare till boken "Från ord till handling, framgångsrikt förändringsarbete med OBM" och har samarbetat med Planör sedan 2015.

Vad du förmodligen också kommer att lägga märke till är hur personer på arbetsplatsen förhåller sig till varandra. Jag brukar säga att organisationen förtjänar de beteenden som finns där. De finns där för att vi uppmärksammar, uppmuntrar eller tillåter dem. Om dessa beteenden leder oss fel så behöver vi kollektivt fundera över hur vi kan få nya, mer funktionella, beteenden att etablera sig. Detta gör vi genom att ändra på hur vi bemöter varandra. Vi får helt enkelt ändra på vilka beteenden vi uppmärksammar och uppmuntrar och ge mer uppmärksamhet till nya önskvärda beteenden och mindre uppmärksamhet till de gamla och dysfunktionella beteendena. Detta kallas för positiv förstärkning och motsatsen till detta är negativ förstärkning där vi istället försöker få till förändring genom att springa runt och leta efter fel.

Ledare som kan sin OBM vet att principen: 5 gånger mer positiv förstärkning än negativ förstärkning leder till mer välmående och högpresterande arbetsgrupper. När du ser dessa ledare praktisera denna princip så ser du ledare som aktivt letar efter och återkopplar de positiva exemplen. Samtidigt är de skickliga på att ge feedback på det som inte funkar och få till förändring genom att ställa frågan "Vad är problemet?" och involvera gruppen i konstruktiva lösningsförslag. Dvs förslag på beteenden som tar gruppen vidare.

Slutligen kommer du se att OBM får arbetsplatsen att funka med sin omvärld. Genom att ständigt fundera över vilka beteenden som gör arbetsplatsen bättre och hur dessa beteenden kan påverkas genom bemötande så skapas ett utrymme för att testa nya beteenden. Om de beteenden som vi valt att förändra inte leder till önskade effekter så får vi fundera över nya beteenden. På så sätt blir OBM en viktig del av arbetet med kontinuerliga förbättringarna och lägger en viktig grundsten för en organisation som är villig att förändras.

OBM = Rätt beteende och rätt bemötande skapar välmående och välgående arbetsplatser!


OBM Martin

Martin Carlström
Leg. Psykolog och Organisationskonsult


Söker du nya utmaningar?

Expanssion är ett av våra motton och Planörfamiljen växer hela tiden. Är du en blivande Planör?
Skicka en spontanansökan så hörs vi över en kopp kaffe!

MEDIA

Årsbok

Årsboken 2021 har temat "Innovation" och tar oss med in i en framtid att längta till. Vi blickar både bakåt och framåt i tiden, hur har branschen utvecklas och vad tror vi komma skall?
En fullspäckad årsbok ni inte vill missa!

Tack Jesper Wallgren och hela teamet bakom Finch för ert engagemang i Årsboken 2021!

PlanörTv

arbetsplatskontroller

Digitalisering av arbetsplatskontroller

Digitala arbetsplatskontroller ska öka säkerheten, höja tryggheten och förbättra arbetsplatserna med hjälp av bättre översikt. Magnus Östbring från 2Secure vägleder oss igenom arbetsplatskontroller, hur och vilken statistik som tas fram och hur detta tillämpas i praktiken.

En inspirerande intervju med Håkan Bäckström (VD för Planör) och Magnus Östbring (2Secure).

håkonhåkan

Med fyrverkerier välkomna vi Håkon Hansen!

Med buller och bong, fyrverkerier och ett jävlaanamma kör vi nu igång denna höst! Vi lägger som vanligt i högsta växeln och slår på stort, två flugor i en smäll! Vi presenterar här Planörs nya försäljningschef Håkon Hansen i vår nya rykande talkshow. Ta kaffekoppen och njut!

En inspirerande intervju med Håkan Bäckström (VD för Planör) och Håkon Hansen (försäljningschef Planör).

Vill du se mer? Välkommen till Planörkanalen!

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Du måste acceptera villkoren.

Telefon: 040-607 87 00

Fakturaadress: fakturor@planor.se

Organisationsnummer: 556744-1737

Planörfamiljen

Bianca Burete

Grå ruta

Eleonor Skoog

Phone: 073-047 52 19
Email: eleonor.skoog@planor.se
Eleonor Skoog: Eleonor Skoog
Grå ruta

Mimmi Berg

Mimmi Berg

Position: Kommunikation & Press
Phone: 072-247 94 00
Email: mimmi.berg@planor.se
Mimmi Vik:
Mimmi Berg

Mimmi Berg

Kommunikation & Press

Vi sprider vårt evangelium

Malmö

Helsingborg

Kristianstad

Göteborg