Planor_koncern_Logga_vit

Vi skapar platser att längta till!

Vi erbjuder konsulttjänster inom Bygg och Fastighetsutveckling. Med kompetens inom Planör som täcker hela byggprocessen, från tidiga skeden till förvaltning, erbjuder vi både enskilda tjänster och en helhetslösning i skapandet av beställarens visioner.

Vart i byggprocessen befinner du dig just nu?

Den horisontella cirkeln är vårt arbetssätt

Vi kompromissar inte med kvalitén och säkerställer det med en bred kompetens in-house. Vi vill erbjuda en trygg hamn där det alltid finns en Planör bakom alla skeden.

Vi skapar utifrån ett livscykelperspektiv där vi jobbar utifrån helheten och inte i stuprör. Den horisontella cirkeln! Vi ser till att varje projekt, oavsett litet eller stort står på en stabil grund och använder vår kunskap till att förenkla, förbättra och effektivisera. Vi är ledande på marknaden i effektiva arbetssätt med hjälp av digitala verktyg. Vi identifierar tidigt svordomarna som sparar kostsamma revideringar i både tid och pengar.

Planör består av innovativa och kreativa människor med ett digitalt mindset och en rejäl dos jävlaranamma som har växlarna för att ro vilket projekt som helst i land.

Vi rekryterar!

Vi kan hela byggprocessen!

Planörs ekosystem består av 3 delar som tillsammans verkar i symbios för att maximera ert projekt.

projektboll-1

Planör Projekt

- Arkitekt, bygg och installation

Vi är konsulter inom arkitektur, bygg och installation som täcker upp alla skeden av en fastighets utveckling. Med all kompetens in-house, säkerställer vi kvalitén med en Planör bakom varje skede och ni får bättre översikt och kommunikation i hela projektet.

digitorboll_1

Planör Digitör

- Digitala verktyg

Vår vision är att standardisera 3D modellen och dess funktionsområden genom alla skeden. Vi använder digitala verktyg för att skapa de bästa förutsättningarna för att ta fram en korrekt digital tvilling för att minska kostsamma felsteg och samtidigt minska vårt klimatavtryck.

fmboll-2

Planör FM

- Digital fastighetsförvaltning

Med en välfylld 3D-modellen som underlag skapar vi en digital tvilling av ert fastighetsbestånd. Vi gör en omfattande behovsanalys och identifierar hur ni kan jobba smartare med er förvaltning. Allt hanteras på samma ställe - bl a dokumentation, ärendehantering och drift.

Vem är Planör?

Hjärta, hjärna och Jävlaranamma

För att bli bäst måste man antingen vara extremt begåvad eller helt galen. En Planör är båda delarna. Vi siktar alltid högst, jobbar alltid hårdast och använder både hjärna och hjärta när vi tar våra beslut. För oss är inget projekt för litet eller för stort, det handlar bara om att skapa rätt förutsättningar.

Planör, bättre, personligare.

Häng med i svängarna! - Senaste nyheterna

Om oss

Att förbättra din fastighet. Det är ambitionen vi tar med oss in i varje nytt projekt. Vårt mål är att förbättra själva vistelsen för varje individ i fastigheten - att ta kombinationen miljö, ekonomi och arkitektur till en ständigt högre nivå.

Vår affärsidé är att genom engagemang och ansvarstagande fungera som en kompletterande del av din organisation. Vi lägger extra stor vikt vid att alla medarbetare är lyhörda för dina behov som beställare, såväl i personliga kontakter som i förståelsen för verksamheten som helhet. Genom att alltid använda oss av den senaste tekniken, ser vi samtidigt till att du får en snabb och effektiv leverans med maximal kvalitet för varje satsad krona.

Våra kunder är olika typer av fastighetsägare: stora statliga fastighetsägare, börsnoterade fastighetsbolag, allmännyttiga bostadsföretag, men även kunder som driver verksamhet i egna lokaler.

Handavtryck på axel
Två planörer tittar på en griffeltavla

Vårt arbetsområde beskrivs bäst som Öresund med omnejd, men vi har även uppdrag som sträcker sig längre bort. Detta hänger oftast ihop med att en rikstäckande beställare ger oss nya projekt i exempelvis Växjö, Kalmar, m.m.

Alla anställda vid Planör har relevant teoretisk utbildning. Ett annat krav är att inneha KA- och Bas P/U-certifiering. Vi på Planör har bakgrunder i både den akademiska och praktiska världen; i den senare har flera av oss även tagit aktiv del i produktionen. Vi tror att föreningen mellan dessa områden är nyckeln till ett lyckat projekt.

Planör startades 2010 av fem personer tillsammans med Ebab AB, och sedan slutet av 2012 sitter vi i nyrenoverade lokaler i Malmö hamn, sedan 2018 i Helsingborg, sedan 2019 i Kristianstad och sedan 2020 även i Göteborg. Från dag 1 har expansion varit en uttalad målsättning, något vi hittills uppfyllt med råge. Planör har hela tiden visat ett positivt resultat och vi är i dagsläget 35 medarbetare - än så länge.

Varför Planör?

Med all kompetens in-house har du alltid en engagerad Planör som förstår din affär med dig när vi tillsammans skapar platser att länga till. En Planör har ett unikt digitalt mindset och använder digitala verktyg som minskar revideringarna, som effektiviserar arbetssätten, och som sparar på både tid och pengar.
Bakom varje projekt tas beslut med både Hjärta och Hjärna och de drivs med en stor dos jävlaranamma!

Kvalitetspolicy

Med engagemang ska Planör sträva efter att ständigt utveckla genomförandet av ledning i fastighets- och byggrelaterade uppdrag. Det sker genom att ledningen löpande utvecklar vårt projektledningssystem och utbildar vår personal. Planör ska i uppdragen på ett fackmässigt sätt och med god yrkessed uppfylla våra kunders krav, mål och förväntningar på ett för Planör ekonomiskt, affärsmässigt och professionellt sätt.

Miljöpolicy

Planör ska inom fastighets- och byggrelaterade uppdrag verka för en långsiktig hållbar utveckling av miljön genom att i alla uppdrag uppmana beställaren att hantera val av byggnadsmaterial, energilösningar, återvinning/avfall som lägst enligt lagkrav.

Arbetsmiljöpolicy

Planör ska inom fastighets- och byggrelaterade uppdrag som projektledare/ projekteringsledare/ byggledare se till att arbetsmiljöplan tas fram för projektet så att gällande lagkrav som minimum uppfylls under byggnation och i färdig byggnad. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete ska vara genomtänkt och genomförbart så att ingen kommer till skada. Vi ska alla känna oss delaktiga, få utvecklas och tillsammans ständigt förbättras i vår arbetsmiljö.

Trygghet är viktigt!

-2Secure

Vi lever i en nu förtiden jäkligt komplex värld där hot och bedrägerier blir allt vanligare. Affärshemligheter stjäls, förfalskade CV gör att viktiga tjänster och positioner infiltreras och cyber-säkerheten sätts dagligen på prov.

Det som ena dagen känns säkert, kan en annan dag bli en potentiell risk. Inte bara för Planör, utan även för enskilda människor, våra viktiga medarbetare och samarbetspartners. Vi arbetar med att skapa platser att längta till, och vi tar detta med oss överallt vi går. Det innebär att det även skall finnas en trygghet överallt vi agerar. Det är ingen hemlighet att de företag som klarar sig bäst, och kan ägna sig åt sin kärnverksamhet på ett säkert och konkurrenskraftigt sätt, är de som hela tiden jobbar med riskhantering som en affärskritisk åtgärd. Som en del lika viktig som HR, Finans eller affärsutveckling.

Därför samarbetar vi med säkerhetsföretaget 2Secure, som förebygger, stödjer och hanterar de säkerhetsutmaningar som Planör kan utsättas för, för att tryggt kunna skapa platser att längta till!

Visselblåsning

Vi strävar efter att driva Planör på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller Planörs policy har vi inrättat en visselblåsartjänst. Genom detta kan anställda och samarbetspartners lämna information och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas och utreds av en extern aktör.

Tillsammans skapar vi en trygg arbetsplats att längta till!

Så lämnar du en anmälan

Du kan lämna din anmälan via hemsideadressen wb.2secure.se där du måste ha företagskoden: PLR275för att kunna logga in på Visselblåsningstjänsten.

 Visselblåsarpolicy & GDPR

Karriär

Bli en Planör

Vi är mitt i en stor expansionsfas där vi söker många nya medarbetare. Som konsult i Planörfamiljen kan vi lova att du kommer att utvecklas, möta utmaningar och ha jäkligt roliga arbetsdagar!

Vad söker vi? Vad kan vi erbjuda? Hur är det att jobba på Planör?
Kom med så ska vi visa er!

MEDIA

Höstens seminarium!

Nu är vi redo att äntligen genomföra seminarium igen! 29 september släpper restriktionerna men vi kommer ändå ta vårt ansvar och hålla Seminarium med begränsat antal deltagare. Passa därför på och anmäl dig i tid för att säkra din plats!

Datum: 28/10
Tid: 08:00-09:00
Plats: Berga Allé 1, Helsingborg
OSA: 26/10, Begränsat antal platser

Ett seminarium lett av Pontus Böttern och Sofia Safi. Pontus är expert på scanning och 3D modellering, undra om han själv har koll på hur många fastigheter han scannat och modeller eller om han tappat räkningen. Sofia jobbar med Planör FM och brinner för digitala förvaltningslösningar och är mycket driven i hållbarhetsfrågor.

Hållbara byggprocesser med 3D scanning och 3D modellering, en byggprocess med ett livscykelperspektiv

Hållbara byggprocesser, vad betyder det? Vi tänker en trygg arbetsplats, ett miljösmart arbetssätt och en ekonomisk hållbarhet. Alla aspekter är viktiga i en fastighets uppbyggnad och utveckling, och alla påverkar kvalitén.

Hållbara processer drivs genom att se hela processen som en helhet och inte uppdelad i olika skeden. Redan i tidigt skede tar Pontus hänsyn till att 3Dmodellen ska kunna återanvändas i alla skeden i processen. Till och med hela vägen till förvaltningen där Sofia tar vid och inkluderar modellen i en smart fastighetsförvaltning. Med scanningen som underlag modelleras en digital tvilling av fastigheten, vilket innebär korrekta mått. För oss borde scanningen vara standard vid om- och tillbyggnad, vi sparar både tid och pengar, minskar revideringarna och arbetar mer hållbart.

Pontus och Sofia ska dela med sig och inspirera oss i hur man driver en byggprocess ur ett livscykelperspektiv där alla 3 aspekter gynnas.

Sofia.pontus
Joel.pontus

Går det att driva effektiva byggprocesser på distans?

Datum: 3/11
Tid: 08:00-09:00
Plats: Västra Vallgatan 38, Kristianstad
OSA: 27/10, Begränsat antal platser

Ett seminarium lett av Joel Öman och Pontus Böttern, Planörs experter inom digitala verktyg. Pontus har en gedigen erfarenhet av att skapa digitala tvillingar genom att scanna och modellera fastigheter. Joel har stor erfarenhet av digitala verktyg, smarta arbetssätt och BIM-samordning.

Pandemin har testas oss i våra smarta och flexibla arbetssätt. En Pandemi som begränsat oss att resa och mötas har inte stoppat oss ifrån att fortsatt skapa platser att längta till. Situationen tvingade oss att börja driva byggprocesser på distans, går det att behålla samma effektivitet och kvalité?

Sagt och gjort så står vi här idag med ett väl genomarbetat arbetssätt där geografin inte hindrar oss ifrån att driva byggprocesser. Vi har dessutom ett arbetssätt idag som sparar både tid och på miljön med minskade resor och utskrifter. Ett arbetssätt som till och med levererar högre kvalité än innan.

Joel och Pontus ska ta oss med in i sina smarta arbetssätt och dela med sig av sina upplevelser för att inspirera oss till effektivare och säkrare metoder.

Datum: 11/11
Tid: 08:00-09:00
Plats: Grimsbygatan 24, plan 1. Malmö
OSA: 4/11, Begränsat antal platser

Ett seminarium där vi gästas av Martin Carlström som driver konsultföretaget Havinder&Carlström Organisationspsykologer AB, han är författare till boken "Från ord till handling, framgångsrikt förändringsarbete med OBM" och har samarbetat med Planör sedan 2015.

Rätt beteende och rätt bemötande skapar välmående och välgående arbetsplatser! - OBM med Martin Carlström

”Ledare som kan sin OBM vet att principen: 5 gånger mer positiv förstärkning än negativ förstärkning leder till mer välmående och högpresterande arbetsgrupper. När du ser dessa ledare praktisera denna princip så ser du ledare som aktivt letar efter och återkopplar de positiva exemplen. Samtidigt är de skickliga på att ge feedback på det som inte funkar och få till förändring genom att ställa frågan ”Vad är problemet?” och involvera gruppen i konstruktiva lösningsförslag. Dvs förslag på beteenden som tar gruppen vidare.”

 

MartinCarlstromklippt

Årsbok

Årsboken 2021 har temat "Innovation" och tar oss med in i en framtid att längta till. Vi blickar både bakåt och framåt i tiden, hur har branschen utvecklas och vad tror vi komma skall?
En fullspäckad årsbok ni inte vill missa!

Tack Jesper Wallgren och hela teamet bakom Finch för ert engagemang i Årsboken 2021!

Hårdmjuk styrning

Vår hårdmjuka styrning innehåller vår ledstjärna, våra visioner och våra byggstenar. Den hjälper oss att förstå vårt syfte, våra förhållningsregler och viktiga principer.

Hårdmjuk styrning framsida

PlanörTv

Pontus bottern

3D skanning och 3D modelleringens fördelar

Att skanna befintlig fastighet och att utgå från modellen i alla uppdrag är något Planör vill göra till ett standardiserat arbetssätt. Vi är där nu, många har redan implementerat detta, de flesta har hört talas om det men vi märker att det kan låta stort och skrämmande för många. Vi reder ut det, från ax till limpa. Vart börjar man, vilka fördelar finns det och måste man sätta igång allt på samma gång?

Ett inspirerande samtal med vår drivna och högt digitalt mogna Pontus Böttern som jobbar i och möter framtiden i sin vardag.

Tumbnail Morgan

En arbetsplats att längta till

"Det är lätt för chefer och ledare att placerar människor i fack och börjar hantera människor utifrån hur man tror att det är. Det är farligt och så ska man aldrig göra. Man ska jobba med beteendena,"

Vad är det som gör Planör till en unik arbetsplats? Att Planör vill bryta bruset och inte alltid gör som alla andra är tydligt i deras kanaler. Med en tonalitet som kan ligga på gränsen av vad branschen accepterar gör att många stannar upp och reflekterar. Men lär du känna Planör så finns där en transparent, öppen och ärlig planörfamilj som skippar fördomarna och verkligen ser varje människa i varje individ.

Morgan Larsson som jobbat på Planör i 10år känner företaget väl och delar med sig av hur det är att jobba på Planör och hur ledarskapet skiljer sig från många andra företag.

Vill du se mer? Välkommen till Planörkanalen!

Kontakt

Vare sig du vill ta en kopp nybryggt kaffe med sundsutsikt, träffa oss i största allmänhet eller
diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre fastigheter

Telefon: 040-607 87 00

Fakturaadress: fakturor@planor.se

Organisationsnummer: 556744-1737

Planörfamiljen

Bianca Burete

Ekonomi

Eleonor Skoog

Phone: 073-047 52 19
Email: eleonor.skoog@planor.se
Eleonor Skoog: Eleonor Skoog

Magnus Brink

Magnus Brink

Position: Stf Regionchef Mitt
Phone: +46 (0)73-901 75 21
Email: magnus.brink@planor.se
Magnus Brink

Magnus Brink

Stf Regionchef Mitt

Mimmi Berg

Mimmi Berg

Position: Kommunikation & Press
Phone: 072-247 94 00
Email: mimmi.berg@planor.se
Mimmi Vik:
Mimmi Berg

Mimmi Berg

Kommunikation & Press

Morgan Larsson

Position: Regionchef Syd
Phone: +46 (0)70-788 54 80
Email: morgan.larsson@planor.se

Morgan Larsson

Regionchef Syd

Vi sprider vårt evangelium

Malmö

Helsingborg

Kristianstad

Göteborg